Mariya Gabriel, povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo, na međunarodnom sajmu klasičnih filmova u Lyonu predstavila je prototip Kataloga europskih filmova.

Katalog je jedna od važnih aktivnosti iz strategije Digital4Culture i važan dio programa Europske godine kulturne baštine 2018.

Europski audiovizualni opservatorij pomogao je u pokretanju novog kataloga, koji će građanima, filmskim profesionalcima i javnim tijelima pružati informacije o europskim filmovima i o njihovoj dostupnosti putem usluga videa na zahtjev u svakoj državi EU-a.

Moramo se pobrinuti da europska djela dođu do publike koju zaslužuju. Digitalizacija ima golem potencijal za jačanje pozitivnog djelovanja kulture, gledano gospodarski i socijalno. To je svrha Kataloga europskih filmova i općenito temelj strategije Digital4Culture: uspješno iskorištavanje veze između digitalnih tehnologija i kulture, izjavila je povjerenica Gabriel.

Europska kulturna baština nisu samo spomenici, književnost, likovne umjetnosti ili različite tradicije. Ona je i izvanredno bogatstvo naše filmske baštine. Raduje me što će ova inicijativa, koja se ostvaruje u kontekstu Europske godine kulturne baštine, mnogima olakšati pristup starim i novim europskim filmovima, dodao je povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics.

Nekoliko činjenica o trenutačnom stanju: u ponudi filmova koji se u EU-u nude putem usluga videa na zahtjev udio je europske produkcije tek nekih 25 %. Zatim, pojedinačne države vode nacionalne baze podataka, ali na europskoj razini ne postoji ništa slično. Na kraju, treba znati da Europa ima istaknuto mjesto u svjetskoj kinematografiji i da je od 2007. do 2016. snimljeno je više od 18 000 filmova. Ukupna se proizvodnja povećava: 2007. su snimljena 1 444 dugometražna filma, a taj je broj porastao za 47 % i 2016. dosegnuo 2 124.

Trenutačno je Katalog još uvijek u fazi prototipa i sadržava podatke o 35 000 europskih filmova, dobivene iz 115 usluga videa na zahtjev. Planira se da će se beta verzija Kataloga predstaviti u ožujku ili travnju 2019. te da će Katalog biti dovršen do kraja sljedeće godine.

Brojne koristi

Ovaj inovativni alat financira program MEDIA, namijenjen za potporu europskom audiovizualnom sektoru. Alat će biti dostupan građanima, filmskim profesionalcima i javnim tijelima. Donijet će brojne i raznovrsne koristi.

Građani će dobiti pravu internetsku kinoteku krcatu europskim filmovima brojnih vrsta i žanrova pa će imati bolji pregled kinematografije iz cijelog EU-a.

Filmski profesionalci imat će specifičnije koristi. Autori i producenti će znati u kojim se državama njihovi filmovi nude putem usluga videa na zahtjev, kao i o kojim je točno pružateljima usluga riječ. Distributeri koji žele bolje plasirati svoje europske filmove moći će lakše pronaći pružatelje usluga videa na zahtjev koji nude slične radove, što znači da će imati indikacije koji bi od njih mogli biti zainteresirani za njihove filmove. Pružatelji usluga videa na zahtjev lakše će pronalaziti europske filmove koji su dostupni putem interneta u drugim državama, a koji bi mogli zanimati njihove gledatelje.

Javna tijela će raspolagati pokazateljem kojim će moći pratiti kvalitetu zakonite ponude europskih filmova u digitalnom svijetu. Konkretno, fondovi i agencije za potporu i promociju filma znat će jesu li filmovi koje financiraju i općenito podupiru doista dostupni u drugim državama članicama. Konačno, Katalog će zakonodavcima poslužiti kao alat kojim će kontrolirati provedbu nedavne revizije Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, među čijim je važnim elementima propisivanje kvote od 30 % za europska djela kako bi se povećala i poboljšala prisutnost europskog filma na internetu.

Kontekst

Inicijativa se provodi u kontekstu strategije Digital4Culture i Europske godine kulturne baštine 2018. Digitalna revolucija omogućava nove i inovativne oblike umjetničkog stvaralaštva, veći i demokratskiji pristup kulturi i baštini te nove načine za pronalaženje, konzumiranje i komercijalno iskorištavanje kulturnih sadržaja. Kako bi uzela u obzir te trendove i promjene, strategija Digital4Culture predlaže mjere koje se odnose na modernizaciju propisa o autorskom pravu i olakšavanju prekograničnog pristupa internetskim televizijskim i radijskim programima. Europski parlament i Vijeće EU-a raspravljaju o tim mjerama, važnima za strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta.

Katalog europskih filmova poduprt je pomoću programa MEDIA Kreativne Europe. Program MEDIA je tijekom 27 godina pomogao u snimanju i distribuciji više od 2 000 igranih filmova, dokumentaraca i televizijskih serija, među kojima su odnedavno i animirani filmovi. Komisija predlaže da se u sljedećem višegodišnjem proračunskom razdoblju, 2021. – 2027., proračun programa MEDIA poveća za 30 %, na 1,2 milijarde eura. Idućih će se godina više sredstava uložiti u međunarodno promicanje i distribuciju europskog stvaralaštva i inovativnog pripovijedanja, uključujući virtualnu stvarnost.

Dodatne informacije
Informativni članak: Internetski katalog europskih filmova

Strategija Digital4Culture

Internetske stranice Europske godine kulturne baštine

Informativni članak: Mediji / VFO

Informativni članak: Filmovi povezani s programom MEDIA