Internet i digitalne tehnologije mijenjaju svijet.

No zbog prepreka na mreži određeni proizvodi i usluge građanima su nedostupni, mogućnosti novoosnovanih i ostalih poduzeća koja posluju putem interneta ograničene su, a poduzeća i vlade ne mogu u potpunosti iskoristiti prednosti digitalnih alata. Vrijeme je za prilagodbu jedinstvenog tržišta EU-a digitalnom dobu, odnosno za ukidanje regulatornih prepreka i prelazak s 28 nacionalnih tržišta na jedno jedinstveno. Tako bi se mogao ostvariti godišnji doprinos gospodarstvu EU-a u iznosu od 415 milijardi EUR te bi se mogle otvoriti stotine tisuća novih radnih mjesta.

Europljani se pri upotrebi internetskih alata i usluga često suočavaju s preprekama. Funkcionalno jedinstveno digitalno tržište jamči manje prepreka i više mogućnosti: građani i poduzeća moći će slobodno trgovati i stvarati inovacije. To će moći raditi na siguran i zakonit način te uz prihvatljive troškove, što će im olakšati život.

Izvanmrežne prepreke jedinstvenom tržištu često su prisutne i u internetskom digitalnom svijetu. Na primjer, kad je riječ o internetskim uslugama tržišta su još uvijek pretežno nacionalna. Samo 7 % malih i srednjih poduzeća u EU-u prodaje u inozemstvu. To se može promijeniti uvođenjem jedinstvenog tržišta na internetu.

Junckerova Komisija želi stvoriti jedinstveno digitalno tržište na kojem je slobodno kretanje robe, osoba, usluga, kapitala i podataka zajamčeno te na kojem građani i poduzeća mogu neometano i ravnopravno pristupiti robi i uslugama na internetu, bez obzira na državljanstvo ili u kojoj državi žive.

Jedinstveno digitalno tržište moglo bi doprinijeti europskom gospodarstvu s 415 milijardi eura, potičući radna mjesta, rast, konkurentnost, ulaganja i inovacije. To može dovesti do širenja tržišta, boljih i isplativijih usluga, transformiranja javnih usluga i stvaranja novih radnih mjesta. Novoosnovanim poduzećima mogu se otvoriti poslovne prilike, a poduzećima se pruža prilika za rast i inovativno poslovanje na tržištu s više od 500 milijuna ljudi.

Ostvarivanjem jedinstvenog digitalnog tržišta Europa može zadržati vodeći položaj u svijetu u digitalnom gospodarstvu.

Ciljevi:
  • Jačanje e-trgovine u EU-u uz rješavanje problema geografskog blokiranja i omogućivanje jeftinije i učinkovitije prekogranične dostave paketa
  • Modernizacija propisa EU-a o autorskim pravima kako bi bili primjereniji digitalnom dobu
  • Ažuriranje propisa EU-a o audiovizualnim djelatnostima te rad s platformama radi stvaranja pravednijeg okruženja za sve, promicanja europskih filmova, zaštite djece i suzbijanja govora mržnje
  • Poboljšanje odgovora Europe na kibernapade jačanjem ENISA-e, agencije EU-a za kibersigurnost, i pružanjem učinkovitog načina odvraćanja od počinjenja kaznenih djela na internetu te kaznenopravnog odgovora EU-a radi bolje zaštite europskih građana, poduzeća i javnih institucija
  • Oslobađanje potencijala europskog podatkovnog gospodarstva s okvirom za slobodan protok neosobnih podataka u EU-u
  • Pružanje najbolje moguće internetske veze svim građanima EU-a kako bi mogli u potpunosti sudjelovati u digitalnom gospodarstvu – „povezivost za europsko gigabitno društvo
  • Prilagodba propisa o e-privatnosti novom digitalnom okruženju
  • Pomaganje velikim i malim poduzećima, istraživačima, građanima i tijelima javne vlasti da na najbolji mogući način iskoriste nove tehnologije osiguravanjem da svatko ima potrebne digitalne vještine te financiranjem istraživanja EU-a u području zdravlja i računalstva visokih performansi

Područja politike

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta sastoji se od tri područja politike ili „stupa”

Pretvaranje digitalnog svijeta EU-a u jednostavno i ravnopravno tržište za prodaju i kupnju

Izrada propisa koji prate brzinu razvoja tehnologije i kojima se podupire razvoj infrastrukture.

Stvaranje uvjeta da se u gospodarstvu, industriji i pri zapošljavanju u potpunosti iskoriste prednosti digitalizacije.