Nova uredba koju je Europska komisija predložila u svibnju 2016. radi ukidanja neopravdanog geografskog blokiranja na internetu stupit će na snagu 3. prosinca 2018.

Europljani se neće morati brinuti da će im web-mjesto biti blokirano ili preusmjereno samo zato što su oni (ili njihova kreditna kartica) iz druge države članice. Gdje god se nalazili u EU-u, imat će pristup proizvodima i uslugama na internetu.

Tom prilikom potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věra Jourová i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavili su:

„U 2015. 63 % internetskih stranica nije omogućivalo kupnju kupcima iz druge države članice EU-a. Zbog toga je gotovo dvije trećine potrošača koji su htjeli kupovati preko interneta s inozemnih stranica bilo u tome spriječeno. Tu praksu ukidamo 3. prosinca. Želimo Europu bez prepreka, a to znači i uklanjanje prepreka kupnji na internetu.

Zajedno s ukidanjem naknada za roaming, novim pravilima o zaštiti podataka i mogućnošću da građani na putovanju imaju pristup svojim internetskim sadržajima, ukidanje neopravdanog geografskog blokiranja još je jedna bitna inicijativa zahvaljujući kojoj jedinstveno digitalno tržište postaje stvarnost za sve te građanima i poduzećima donosi konkretne koristi.

Nova će pravila potrošačima omogućiti veći izbor proizvoda po konkurentnim cijenama, odnosno povoljnije proizvode. Istovremeno će poduzećima koristiti što im se baza kupaca proširila preko granica, a smanjit će se transakcijski i administrativni troškovi. Ova Uredba također je dio širih napora EU-a za poticanje e-trgovine na jedinstvenom tržištu, koji uključuju mjere za bolju zaštitu potrošača na internetu, cjenovno pristupačniju prekograničnu dostavu paketa i pojednostavnjenje pravila o PDV-u kako bi se olakšala kupnja i prodaja na internetu. 

Sada pozivamo sve države članice da osiguraju učinkovitu provedbu tih pravila i da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se Uredba od prvog dana učinkovito provodila. Pozivamo i na dogovor o usklađenim pravilima za prodaju digitalnih proizvoda i usluga te kupnju na internetu. Svi ti elementi ključni su za stvaranje funkcionalnog i konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta.”

Sljedeći koraci

Države članice odgovorne su za provedbu Uredbe i trebaju uspostaviti potrebne strukture kako bi osigurale neometan početak njezine primjene. Konkretno, države članice moraju odrediti tijela zadužena za provedbu Uredbe i tijela koja će potrošačima pružati praktičnu pomoć. Osim toga, države članice moraju utvrditi učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće mjere primjenjive u slučaju povreda Uredbe. Komisija će do ožujka 2020. provesti prvo preispitivanje Uredbe o geografskom blokiranju. Ta ocjena obuhvatit će moguće proširenje načela nediskriminacije u pristupu proizvodima i uslugama na elektronički isporučene usluge koje nisu audiovizualne prirode i čija je glavna značajka sadržaj zaštićen autorskim pravima, kao što su e-knjige, glazba, igre i softver. Komisija će pažljivo analizirati i potrebu da se u drugim sektorima, npr. uslugama u području prometa i audiovizualnim uslugama, uklone sva preostala neopravdana ograničenja na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana.

Kontekst

Potrošači i poduzeća, osobito MSP-ovi, pokazuju sve veći interes za kupovinu i prodaju u cijelom EU-u. Prodaja proizvoda preko interneta povećava se za 22 % godišnje. Međutim, trgovci su često odbijali prodavati kupcima iz druge države članice EU-a ili im ponuditi jednako povoljne cijene u usporedbi s lokalnim kupcima.

Uredbom (EU) 2018/302 („Uredba o geografskom blokiranju”), koja stupa na snagu 3. prosinca, potrošačima i poduzećima želi se pružiti više mogućnosti na unutarnjem tržištu EU-a. Konkretno, njome se rješava problem nekih kupaca koji ne mogu kupiti proizvode i usluge od trgovaca koji se nalaze u drugoj državi članici, čak ni pod istim uvjetima kao lokalno stanovništvo, samo zbog svojeg državljanstva, mjesta boravišta ili poslovnog nastana. Istraživanje Komisije iz 2015. pokazalo je da je samo 37 % internetskih stranica doista omogućilo prekograničnim kupcima da dođu do završnog koraka prije dovršetka kupnje unošenjem podataka o plaćanju.

Uredba o geografskom blokiranju dio je šireg niza mjera s ciljem poticanja e-trgovine na jedinstvenom tržištu, kao što su revidirana Uredba o suradnji u zaštiti potrošačanova pravila o uslugama prekogranične dostave paketanova pravila za digitalne ugovore i nova pravila o PDV-u za elektroničku trgovinu.

Više informacija

Informativni članak o tome kako kao potrošač možete imati najviše koristi od e-trgovine u EU-u
Kratki vodič o pravilima geografskog blokiranja za trgovce na internetu
Pitanja i odgovori o geografskom blokiranju s informacijama za nacionalna tijela koja provode nova pravila i praktičnom pomoći potrošačima
Politički dogovor o ukidanju neopravdanog geografskog blokiranja
Politički dogovor o povoljnijoj prekograničnoj dostavi paketa
Politički dogovor o jednostavnijim i učinkovitijim pravilima u pogledu PDV-a za poduzeća koja posluju na internetu