urban-438393_1280Europska komisija predložila je da se milijarda eura iz proračuna Inicijative za zapošljavanje mladih stavi na raspolaganje već ove godine. Time će se do 30 puta povećati pretfinanciranje koje države članice primaju za poticanje zapošljavanja mladih. Učinke tih sredstava osjetit će do 650 000 mladih osoba kojima će se olakšati brže pronalaženje posla.

Prvi prioritet ove Komisije jest jačanje konkurentnosti Europe, poticanje ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Investicijskim planom u vrijednosti od 315 milijardi dolara mogu se stvoriti milijuni radnih mjesta – i to ne samo za mlade. No čak i kad se stvaraju nova radna mjesta, mladi često imaju velike poteškoće pri ulasku na tržište rada. Zbog toga je Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) prvenstveno usmjerena na vraćanje mladih na posao ili u program osposobljavanja. Sve su se države članice obvezale na ispunjavanje „Jamstva za mlade”: osobama mlađima od 25 godina ponudit će se kvalitetno radno mjesto, naukovanje ili osposobljavanje u roku od četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla. Današnjom najavom pridonijet će se ostvarivanju tog jamstva u skladu s preuzetom obvezom Komisije u radnom programu za 2015.

Na temelju prijedloga povećala bi se stopa predfinanciranja u proračunu Inicijative za zapošljavanje mladih za 2015. i to s 1 – 1,5 % pa sve do 30 %. Države članice koje imaju koristi od ove inicijative mogle bi stoga primiti trećinu od dodijeljenih 3,2 milijarde eura odmah nakon donošenja namjenskih operativnih programa. Od država članica očekuje se da ta sredstva odmah učine dostupnima korisnicima projekata u obliku predujmova za projekte, a to će se pomno pratiti.

Komisija procjenjuje da bi se ove godine ubrzanim pretfinanciranjem mogla brže pružiti neposredna potpora te da bi se moglo doseći od 350 000 do 650 000 mladih osoba; s druge strane, uz trenutačnu stopu pretfinanciranja, ta bi brojka iznosila tek od 14 000 do 22 000 mladih osoba.

O tome zakonodavnom prijedlogu sada će raspravljati Europski parlament i Vijeće radi njegova donošenja prije stupanja na snagu.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Photo credit by Unsplash on pixabay.com