Cecilia MalmstromTransatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo (TTIP) donosi velike mogućnosti malim i srednje velikim poduzećima, pokazuje izvješće koje je danas predstavila povjerenica EU-a za trgovinu Cecilia Malmström. “Mala i srednje velika poduzeća okosnica su europskog gospodarstva. Upravo zbog toga EU i SAD rade na ambicioznom sporazumu koji će biti u skladu s njihovim potrebama. Ovo nam izvješće u tome pomaže jer nas upućuje na konkretne prepreke i probleme koje treba riješiti. To je jedna od tema o kojima će naši pregovarači razgovarati kada se ovaj tjedan okupe za pregovaračkim stolom“, izjavila je povjerenica za trgovinu Malmström. “Upravo će MSP-ovima najviše koristiti smanjenje necarinskih prepreka i birokracije. Na tome radimo na jedinstvenom tržištu EU-a, a iz ovoga je vidljivo koliko je važno postići isti cilj u pregovorima o TTIP-u“, dodala je Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednje velika poduzeća. U izvješću se iznose rezultati istraživanja malih i srednje velikih poduzeća (MSP-ova) provedenog 2014. kako bi se dobila slika o izazovima s kojima se takva poduzeća susreću prilikom izvoza u SAD. U njemu se koriste i najnoviji podaci o opsegu izvoza europskih MSP-ova u SAD.

Objavljeno je i priopćenje za medije.

Photo: © European Union, 2015