Europska komisija donijela je svoje prvo izvješće o strateškim predviđanjima, u kojem se nastoje definirati novi izazovi i utvrditi mogućnosti za bolje usmjeravanje strateških odluka Unije. Na strateškom predviđanju temeljit će se najvažnije inicijative politike.

Ono će pomoći Komisiji u oblikovanju politika i zakonodavstva kojima će se moći odgovoriti na promjene u budućnosti i koje će biti u skladu s trenutačnim potrebama i dugoročnim težnjama europskih građana. U ovogodišnjem izvješću iznose se razlozi za upotrebu predviđanja u oblikovanju politika EU-a i uvodi sveobuhvatan koncept otpornosti EU-a.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen izjavila je: U ovim zahtjevnim vremenima politički čelnici moraju imati široke vidike i planirati daleko unaprijed. Iz izvješća je vidljiva važnost otpornosti za snažan i trajan oporavak. Cilj nam je održivo, pravedno i demokratski usmjeriti potrebne tranzicije.

Potpredsjednik Maroš Šefčovič, zadužen za međuinstitucijske odnose i predviđanja, izjavio je: Pandemija nije samo iznijela na vidjelo naše slabe točke, već nam i pokazala prilike koje Unija nipošto ne bi smjela propustiti. Potvrdila je i da se naše politike trebaju temeljiti na dokazima, biti održive u budućnosti i usmjerene na otpornost. Ne možemo se nadati da će u budućnosti biti manje promjena. Naše živote i dalje će oblikovati nova kretanja i šokovi. Stoga se u prvom izvješću o strateškim predviđanjima postavljaju temelji za stvaranje otpornije Europe, i to povećanjem naše otvorene strateške autonomije te izgradnjom pravednije, klimatski neutralne i digitalno suverene budućnosti.

U svjetlu ambicioznog europskog plana oporavka, u Izvješću o strateškim predviđanjima 2020. otpornost EU-a razmatra se u četiri dimenzije: socijalnoj i ekonomskoj, geopolitičkoj, zelenoj i digitalnoj. U izvješću se za svaku dimenziju utvrđuju kapaciteti, slabe točke i prilike koje nam je kriza uzrokovana koronavirusom otkrila i koje treba razmotriti u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Ugrađivanje strateškog predviđanja u postupak oblikovanja politika EU-a

Strateško predviđanje pridonosi boljem oblikovanju politika, izradi strategija koje će biti održive u budućnosti i usklađenosti kratkoročnih mjera s dugoročnim ciljevima. Komisija se već dugi niz godina oslanja na predviđanja, a sada ih želi ugraditi u sva područja politike kako bi se iskoristila njihova strateška vrijednost. Prvi je primjer nedavno objavljena Komunikacija o kritičnim sirovinama, u kojoj se predviđanje koristi za promicanje otvorene strateške autonomije EU-a. Uključivanje predviđanja u procese postići će se:

  • sustavnim provođenjem postupaka predviđanja za sve glavne inicijative politike;
  • objavljivanjem godišnjih izvješća o strateškim predviđanjima usmjerenih na budućnost, u kojima će se analizirati novi trendovi i izazovi kako bi se postavio temelj za oblikovanje politika i donošenje odluka;
  • podupiranjem razvoja kapaciteta za predviđanje u upravama EU-a i država članica te
  • izgradnjom suradničke i uključive zajednice za strateška predviđanja s institucijama EU-a i međunarodnim institucijama i partnerima.

Praćenje otpornosti

U Izvješću o strateškim predviđanjima 2020. predlaže se prototip pregleda pokazatelja otpornosti kao poticaj za rasprave među državama članicama i drugim ključnim dionicima o najboljem načinu praćenja otpornosti. Te bi rasprave mogle pomoći u utvrđivanju i procjeni jakih i slabih točaka na razini EU-a i država članica s obzirom na nove megatrendove i očekivane izazove. Tako ćemo lakše moći odgovoriti na sljedeće pitanje: doprinose li naše politike i strategija oporavka povećanju otpornosti EU-a?

Sljedeći koraci:

  • Izvješće o strateškim predviđanjima 2020. i buduća takva izvješća bit će temelj za godišnji govor o stanju Unije predsjednice von der Leyen i programe rada Komisije. Uzet će se u obzir i u okviru predstojećih međuinstitucijskih pregovora o našem prvom višegodišnjem programu.
  • Sveobuhvatnim programom strateškog predviđanja utvrdit će se politički prioriteti EU-a i ključne inicijative u programima rada Komisije te glavna međusektorska pitanja, kao što je otvorena strateška autonomija EU-a za novi globalni poredak, budući potencijal zelenih radnih mjesta i za njih potrebnih vještina te preklapanje zelene i digitalne tranzicije u raznim područjima politike.
  • Godišnja konferencija Europskog sustava strateške analize i analize politika (ESPAS) u studenome 2020. bit će prilika za raspravu o temi izvješća o strateškim predviđanjima za sljedeću godinu i pokretanje mreže za predviđanja na razini EU-a.
  • Izrada zajedničkih referentnih prognostičkih scenarija koji će poslužiti kao temelj za buduće rasprave o politikama, osigurati usklađenost među politikama i funkcionirati kao zajednički okvir za prijedloge politika usmjeren na budućnost. Mogu poslužiti i kao izvor informacija za Konferenciju o budućnosti Europe.

Više informacija

Pitanja i odgovori: Prvo godišnje izvješće o strateškim predviđanjima – prema otpornijoj Europi

Internetske stranice o strateškom predviđanju

Izvješće o strateškim predviđanjima 2020.

Internetske stranice o odgovoru Komisije na koronavirus