money-515058_640Potpredsjednik Dombrovskis predstavio je najvažnije rezultate orijentacijske rasprave o poštenijem oporezivanju koju je danas održao Kolegij povjerenika. Kolegij je raspravljao o mjerama za poštenije, transparentnije i za rast povoljnije oporezivanje dobiti. Dogovoreno je da je potreban novi pristup oporezivanju dobiti na razini EU-a kako bi se uspješno spriječila zlouporaba poreza te osigurali održivi prihodi i potaknulo bolje poslovno okruženje na unutarnjem tržištu.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Želimo da oporezivanje dobiti bude pošteno i povoljno za rast. Svako poduzeće, bilo ono veliko ili malo, mora platiti svoj dio poreza ondje gdje ostvaruje dobit. Za oporezivanje dobiti odgovorne su države članice, ali EU mora uspostaviti jasan i obnovljen okvir za pošteno i konkurentno oporezivanje dobiti.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Naš trenutačni pristup oporezivanju dobiti više ne odgovara aktualnoj stvarnosti. Upotrebljavamo zastarjele alate i jednostrane mjere kako bismo odgovorili na izazove digitaliziranog, globaliziranog gospodarstva. Kako bi se postiglo poštenije oporezivanje i manja fragmentiranost jedinstvenog tržišta, potrebno je iz temelja revidirati okvir oporezivanja dobiti u EU-u. Velika, mala i srednja poduzeća morala bi imati jednake koristi od unutarnjeg tržišta.

Danas se Kolegij dogovorio da će koristiti sveobuhvatniji pristup kako bi poboljšao oporezivanje dobiti u EU-u, uzimajući pritom u obzir međunarodne reforme koje su u tijeku u tom području.

Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije na svim službenim jezicima EU-a.

Photocredit: Pixabay