Komisija uvodi nadzor uvoza etanola iz obnovljivih izvora za gorivo (bioetanol) u EU.

U kontekstu gospodarske krize uzrokovane bolešću COVID-19, uvoz bioetanola tijekom posljednjih mjeseci znatno se povećao. Europska industrija bioetanola dostavila je dokaze da bi daljnje povećanje uvoza prouzročilo gospodarsku štetu sektoru. Komisija je stoga odmah poduzela korake kako bi omogućila praćenje obujma uvoza, čime će industrija bioetanola moći bolje procijeniti situaciju.

Izvršni potpredsjednik i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis izjavio je: Naša gospodarstva i dalje su pod utjecajem posljedica pandemije i naš oporavak ne smiju usporiti upitne trgovinske prakse trećih zemalja. Zato moramo pomno pratiti situaciju ako postoji mogućnost nepoštenog tržišnog natjecanja. To je danas slučaj s bioetanolom, ali i druge industrije uskoro će zahtijevati nadzor uvoza kako bi ih se moglo bolje zaštititi od neželjenih praksi.

Komisijin nadzor uvoza nije mjera kojom se ograničava uvoz. Njime se osigurava brzo praćenje uvoza određenih proizvoda. Podaci će biti javno dostupni. Trebao bi pomoći industrijama da bolje nadziru situaciju u svojem sektoru i pružiti im informacije utemeljene na činjenicama kako bi im se pomoglo da istraže potrebu za daljnjim djelovanjem.

Uvođenje nadzora uslijedilo je nakon zahtjeva Francuske u ime europske industrije bioetanola. Industrija je dostavila dovoljno informacija iz kojih je vidljivo da je došlo do nedavnog i znatnog povećanja uvoza te naznaka da bi taj uvoz prouzročio gospodarsku štetu.

Provedbenim aktom koji su podržale države članice i koji je danas objavljen predviđa se nadzor nad svim zemljama izvoznicama na razdoblje od jedne godine. Statistički podaci o uvozu bit će dostupni na internetskim  stranicama Komisije.

Budući da se druge industrije EU-a mogu naći u sličnoj situaciji, Komisija ostaje otvorena za razmatranje svih propisno potkrijepljenih zahtjeva. Europski gospodarski sektori koji mogu pružiti dostatne dokaze o znatnom štetnom učinku uzrokovanom nedavnim povećanjem uvoza mogu iskoristiti mogućnost nadzora.
Međutim, na temelju pravnog okvira EU, ti bi se zahtjevi trebali usmjeravati preko država članica EU-a. Komisija ovime potvrđuje raspoloživost kako bi dionicima osigurala odgovarajuće alate za praćenje i predviđanje trgovinskih pritisaka na druge sektore europskog gospodarstva.