Europska komisija  donijela je mišljenje u kojem zahtjeva od malteškog nadzornika za sprečavanje pranja novca (financijsko-obavještajne jedinice) da nastavi poduzimati dodatne mjere kako bi Malta u potpunosti ispunila obveze iz Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca.

Nakon zahtjeva Komisije Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) provelo je istragu te zaključilo da je malteška financijsko-obavještajna jedinica prekršila pravo Unije, a 11. srpnja 2018. izdalo je i preporuku. Smatralo je da Malta nije pravilno nadzirala financijske institucije ni osigurala njihovu usklađenost s pravilima za sprečavanje pranja novca.

Polazeći od preporuke Europskog nadzornog tijela za bankarstvo te uzimajući u obzir mjere koje je u međuvremenu donijela Malta radi uklanjanja utvrđenih nedostataka, Europska komisija danas je donijela službeno mišljenje na temelju Uredbe o EBA-i. U tom mišljenju poziva malteškog nadzornika za sprečavanje pranja novca (financijsko-obavještajnu jedinicu) da poduzme dodatne mjere kako bi Malta u potpunosti ispunila obveze iz Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca koje se odnose na djelotvorni nadzor nad financijskim institucijama na vlastitom državnom području, uključujući uspostavu djelotvornog režima sankcioniranja.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans rekao je: Kako bi se zaštitila sigurnost Europljana te zajamčio siguran i pouzdan financijski sustav, svako se tijelo u svakoj državi članici mora u potpunosti pridržavati pravila EU-a za sprečavanje pranja novca. Pozorno pratimo situaciju i spremni smo reagirati kako bismo brzo ispravili svako kršenje te boljom nadzornom praksom osigurali da se takvo što ne ponovi.

Potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis, zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Moramo osigurati da naša nadzorna tijela ispravno procijene i ublaže rizike od pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo pridonosi usklađenoj primjeni nadzornih pravila za sprečavanje pranja novca. Zahvaljujući našem rujanskom prijedlogu Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo imat će na raspolaganju dodatne instrumente i resurse potrebne za djelotvornu suradnju i konvergenciju nadzornih standarda. Vjerujem da će Europski parlament i Vijeće ovaj prijedlog brzo pretočiti u zakonodavstvo.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala je: Europa ima najstroža pravila za sprečavanje pranja novca. No, ta se pravila trebaju provoditi po istim visokim standardima svugdje u EU-u kako bi se izbjegle slabe karike u lancu. Malta i druge zemlje moraju imati dobro osposobljena tijela i u potpunosti provoditi pravila. Komisija će se koristiti svim svojim ovlastima, uključujući postupak zbog povrede, kako bi usavršila borbu protiv pranja novca.

Konkretnije, Europska komisija poziva maltešku financijsko-obavještajnu jedinicu da među ostalim poduzme sljedeće mjere:

poboljša metodologiju procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
poboljša strategiju praćenja i nadzora usklađivanjem resursa s rizikom od pranja novca koji predstavljaju određene institucije
osigura pravodobno uklanjanje utvrđenih nedostataka, uključujući reviziju internih postupaka sankcioniranja
osigura donošenje propisno obrazloženih i potkrijepljenih odluka
uspostavi sustavne i detaljne postupke vođenja evidencije neizravnih kontrola.

Bolja provedba pravila za sprečavanje pranja novca diljem EU-a

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma prioritet je Junckerove Komisije. Komisija se služi svim dostupnim alatima kako bi osigurala da se visoki europski standardi primjenjuju u praksi u cijelom EU-u.

U ovom se slučaju Komisija prvi put koristila ovlašću da od Europskog nadzornog tijela za bankarstvo zatraži da istraži je li tijelo države članice prekršilo pravo Unije. Nakon toga Komisija je od Europskog nadzornog tijela za bankarstvo zatražila i da istraži nadležna tijela u Latviji, Danskoj i Estoniji jer se, sudeći prema nedavnim slučajevima, pojavila zabrinutost da nacionalna tijela možda ne provode pravila za sprečavanje pranja novca na djelotvoran način. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ima važnu ulogu u promicanju konvergencije nadzornih praksi jer osigurava usklađenu primjenu pravila za sprečavanje pranja novca.

Kako bi uklonila preostale nedostatke u postojećem pravnom okviru na europskoj razini, Komisija je 12. rujna 2018. donijela komunikaciju i prijedlog za daljnje jačanje mandata Europskog nadzornog tijela za bankarstvo radi boljeg rješavanja rizika od pranja novca te poboljšanja suradnje i razmjene informacija među nadzornim tijelima. Taj prijedlog suzakonodavci trebaju donijeti što prije.

Donošenjem Četvrte i Pete direktive o sprečavanju pranja novca znatno je ojačan regulatorni okvir EU-a, uključujući pravila o suradnji nadzornika za sprečavanje pranja novca i bonitetnih nadzornika. Komisija pomno prati provodi li se Četvrta direktiva o sprečavanju pranja novca pravilno te prema potrebi pokreće i postupke zbog povrede. Komisija je dosad pokrenula postupke zbog povrede obveze obavješćivanja o mjerama za prenošenje Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca protiv 21 države članice: tri su postupka trenutačno u fazi upućivanja predmeta Sudu (Rumunjska, Irska i Luksemburg), jedan je zamrznut (Grčka), devet je u fazi obrazloženih mišljenja, a osam u fazi službenih opomena.

Sljedeći koraci

Malteška financijsko-obavještajna jedinica u roku od deset radnih dana od primitka mišljenja mora obavijestiti Komisiju i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo o mjerama koje namjerava poduzeti kako bi ispunila svoje obveze. Postupak na temelju Uredbe o EBA-i provodi se zasebno te se njime ne dovodi u pitanje pravo Komisije da protiv Malte pokrene postupak zbog povrede.

Kontekst

Uredbom o EBA-i (člankom 17. stavkom 4.) Europskoj komisiji daje se ovlast izdavanja formalnog mišljenja u kojem od nacionalnog tijela zaduženog za provedbu pravila za sprečavanje pranja novca u financijskom sektoru može zahtijevati potpuno usklađivanje s pravom Unije, u slučaju da to nije učinilo. U formalnom se mišljenju Komisije u obzir uzima preporuka Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.

U okviru tog postupka Komisija je u listopadu 2017. poslala dopis Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo u kojem od njega zahtijeva da se pobrine da institucije odgovorne za nadzor okvira za sprečavanje pranja novca uspostavljenog u Malti ispunjavaju zahtjeve utvrđene u zakonodavstvu Unije o sprečavanju pranja novca. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je prethodnu istragu, među ostalim izravnu kontrolu relevantnih malteških institucija. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo odlučilo je 11. srpnja 2018. da je malteško tijelo (financijsko-obavještajna jedinica) zaista prekršilo pravo Unije te mu je uputilo službenu preporuku. To je prvi put da je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo izdalo preporuku zbog povrede prava Unije u području pranja novca.

Dodatne informacije

Mišljenje Komisije upućeno malteškoj financijsko-obavještajnoj jedinici

Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

Preporuka Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

Postupci zbog povrede pokrenuti protiv država članica u vezi s provedbom Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca