kompasitoKompasito je priručnik namijenjen odgojiteljima, učiteljima, roditeljima, organizacijama civilnog društva, a nudi aktivnosti i metode za upoznavanje djece s ljudskim pravima na kreativan i primamljiv način. Kompasito je nastao prema Programu odgoja i obrazovanja mladih za ljudskih prava u sklopu projekta Vijeća Europe “Izgradnja Europeza djecu i s djecom” koji je usmjeren prema poštivanju dječjeg dostojanstva diljem Europe: promicanje dječjih prava i iskorjenjivanje nasilja nad djecom.

Priručnik se temelji na obrazovnim aktivnostima osmišljenima za djecu koje polaze od 13 odabranih tema: građanstvo, demokracija, diskriminacija, obrazovanje i slobodno vrijeme, okoliš, obitelj i alternativna skrob, rodna ravnopravnost, zdravlje i socijalna skrb, mediji i internet, sudjelovanje, mir, siromaštvo i socijalna isključenost te nasilje. Slijedi neformalne odgojnoobrazovne metode, stavljajući u prvi plan aktivno sudjelovanje i osobna iskustva djece te njeguje interkulturalni i participacijski pristup .

Kompasito na hrvatskom jeziku dostupan je ovdje.

Photo credit: Informacijski centar EUROPE DIRECT Slavonski brod