Komisija je danas objavila nove praktične savjete za provedbu njezinih smjernica za upravljanje granicama kako bi se tijekom aktualne pandemije zajamčilo kontinuirano kretanje tereta diljem EU-a.

Kako bi se osiguralo da lanci opskrbe diljem EU-a i dalje funkcioniraju, od država članica traži se da bez odgode uvedu tzv. zelene trake na unutarnjim graničnim prijelazima u transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T). Zelene trake na graničnim prijelazima trebale bi biti otvorene za sva teretna vozila bez obzira na to koju robu prevoze. Prijelaz granice, uključujući provjere i zdravstvene preglede, ne bi smio trajati dulje od 15 minuta.

Povjerenica za promet Adina Vălean izjavila je: Prometna mreža EU-a povezuje cijeli EU Novim smjernicama nastojimo zaštititi lance opskrbe u EU-u u ovim složenim okolnostima te zajamčiti da roba i radnici u prometu mogu putovati kamo god je potrebno, bez zadržavanja. Zajednički i koordiniran pristup prekograničnom prometu danas je važniji nego ikad. Zelene trake posebno su osmišljene i radi zaštite radnika u prometu koji su na prvoj liniji ove krize. Ovaj skup preporuka olakšat će im rad koji je već dovoljno stresan te donijeti više sigurnosti i predvidivosti.

Zelene trake na graničnim prijelazima

Postupke u zelenim trakama na graničnim prijelazima trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru te obavljati samo ono što je neophodno. Provjere i preglede trebalo bi obavljati tako da vozači ne moraju napuštati vozilo, a njih same trebalo bi minimalno pregledavati. Od vozača teretnih vozila ne bi se trebale tražiti dodatne isprave osim osobne iskaznice i vozačke dozvole te prema potrebi pisma poslodavca, a trebalo bi prihvaćati i elektroničko podnošenje/predočenje isprava. 

Ne smije se diskriminirati ni jedno teretno vozilo ni vozača, neovisno o zemlji iz koje dolaze i u koju putuju, o nacionalnosti vozača ili zemlji registracije vozila. 

S obzirom na trenutačnu situaciju od država članica također se traži da privremeno obustave sve zabrane cestovnog pristupa koje su trenutačno na snazi na njihovu državnom području, kao što su zabrane vožnje tijekom vikenda, po noći i u određenim sektorima.
 
Komisija potiče države članice da uspostave sigurne tranzitne koridore kako bi privatni vozači i njihovi putnici, kao što su zdravstveni radnici i radnici u prometu, te građani EU-a koji se vraćaju u domovinu, neovisno o državljanstvu, mogli izravno i prioritetno proći kroz zemlju u svakom potrebnom smjeru duž mreže TEN-T, a da pritom i dalje ostaju isključivo na određenoj ruti te uzimaju samo nužne minimalne stanke za odmor. Države članice trebale bi osigurati da je u svakoj barem jedna zračna luka funkcionalna za repatrijaciju i za međunarodne letove s humanitarnom pomoći.

Pojačana suradnja među državama članicama EU-a i šire

Nakon videokonferencije ministara prometa EU-a 18. ožujka Komisija je uspostavila mrežu nacionalnih kontaktnih točaka i platformu za pružanje informacija o nacionalnim mjerama u području prometa koje su države članice poduzele kao odgovor na izbijanje koronavirusa. Nacionalne kontaktne točke trebale bi podupirati učinkovito funkcioniranje zelenih traka na graničnim prijelazima. Susjedne zemlje koje nisu članice EU-a pozivaju se da blisko surađuju s tom mrežom kako bi se osigurao protok robe u svim smjerovima. 

Primjena pravila za radnike u prometu

Kako bi se osigurao kontinuirani protok prometa, Komisija predlaže da države članice poduzmu mjere za slobodno kretanje svih radnika uključenih u međunarodni promet, neovisno o vrsti prijevoza. Ponajprije bi trebalo ukinuti pravila poput ograničenja putovanja i obvezne karantene radnika u prometu koji ne pokazuju simptome. Primjerice, države članice ne bi od radnika u prometu trebale zahtijevati potvrdu liječnika da su u dobrom zdravstvenom stanju. Kako bi se osigurala sigurnost radnika u prometu, potrebne su i pojačane higijenske i operativne mjere u zračnim lukama, riječnim i morskim lukama, željezničkim postajama te drugim čvorištima kopnenog prometa. Današnja obavijest Komisije uključuje cjelovit popis preporuka za zaštitu vozača od koronavirusa (Prilog 2.). 

Međunarodno priznate potvrde o stručnoj osposobljenosti trebalo bi smatrati dovoljnim dokazom da je radnik djelatan u međunarodnom prometu. Ako ne postoje takve potvrde (nemaju ih svi međunarodni vozači), trebalo bi prihvaćati pismo koje je potpisao poslodavac (Prilog 3.). 

Sva ova načela trebala bi se primjenjivati i na državljane trećih zemalja ako su ključni u osiguravanju da se teret slobodno kreće unutar EU-a i ulazi u EU.

Kontekst 

Pandemija koronavirusa ozbiljno je narušila europski promet i mobilnost. Europski lanac opskrbe održava se putem široke mreže usluga prijevoza tereta, koje uključuju sve vrste prijevoza. Kontinuirane i neprekinute usluge kopnenog, vodnog i zračnog prijevoza tereta od ključne su važnosti za funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a i njegov učinkovit odgovor na aktualnu krizu javnog zdravlja. 

Više informacija: Odgovor na izbijanje koronavirusa