EU od 15. lipnja 2017. ukida naknade za roaming za sve osobe koje putuju unutar EU-a. Ukidanje dodatnih naknada putnicima koji svojim mobilnim telefonima upućuju pozive, šalju poruke ili pretražuju internet dok su u inozemstvu jedan je od najvećih europskih uspjeha.

Budući da se ugovori o mobilnim uslugama i paketi podataka u Europskoj uniji znatno razlikuju među državama članicama, Europska komisija uvela je zaštitne mjere kako bi svi imali koristi od roaminga po domaćim cijenama i kako bi se spriječili štetni učinci na domaća tržišta.

„U ROAMINGU KAO KOD KUĆE”

 • Usluga u roamingu kao kod kuće namijenjena je svim osobama koje iz svoje zemlje putuju u EU radi posla ili zabave. „Kuća” znači njihovu državu boravišta ili državu s kojom osoba ima „čvrste veze”. To uključuje korisnike koji puno i učestalo borave u državi u kojoj studiraju, rade ili provode umirovljeničke dane.
 • Ako nude uslugu roaminga, telekomunikacijski operatori u bilo kojoj državi članici EU-a moraju automatski uključiti uslugu u roamingu kao kod kuće u ugovore koje nude osobama koji žive u toj državi članici EU-a. Osobe koje putuju u EU-u tako će u inozemstvu svojim mobilnim uređajima moći upućivati pozive, slati poruke i pretraživati internet po cijenama koje plaćaju kod kuće, bez dodatnih naknada.
 • Usluga u roamingu kao kod kuće nije predviđena za stalni roaming (uključujući stalnu uporabu SIM kartice iz druge zemlje). Operator može zatražiti informacije o boravištu / čvrstim vezama od korisnika koji tijekom razdoblja od četiri mjeseca više vremena provode u inozemstvu nego kod kuće i šalju većinu poziva i poruka te troše većinu podataka izvan zemlje u kojoj djeluje operator.

PODATKOVNI PROMET U MOBILNOJ MREŽI

Neki operatori nude neograničen ili vrlo velik prijenos podataka po niskim jediničnim cijenama. Budući da takve mogućnosti nisu dostupne u svim državama članicama, veća je opasnost od njihove zloporabe. Kako bi zaštitila tržišta od poremećaja i korisnike od negativnih učinaka povećanja domaćih cijena, Komisija predlaže posebna rješenja za takve pakete podataka.

Prihvatljivu cijenu za podatke odredili bi operateri u obliku gornje granice veleprodajne cijene podataka u roamingu, tj. najviše cijene koju operateri mogu međusobno zaračunati za podatke koje njihovi korisnici troše u inozemstvu. Ta gornja granica iznosi točno 7,7 EUR za 1 GB. Od 1. siječnja 2018. iznosit će 6 EUR za 1 GB i smanjivat će se svake godine.

 • Za najkonkurentnije ugovore kojima se nudi neograničena potrošnja podataka ili prijenos podataka po vrlo niskim domaćim jediničnim cijenama (ispod gornje granice veleprodajne cijene od 7,7 EUR / GB): Kad otputujete u inozemstvo i dalje ćete u potpunosti uživati u svojoj tarifi za pozive i poruke. Kad je riječ o podacima, imat ćete pravo na dvostruku količinu podataka koju imate u svojem mjesečnom ugovoru, obračunato po gornjoj granici veleprodajne cijene podataka u roamingu (7,7 EUR / GB u 2017.). Ako se prijeđe taj prag, operator može zaračunati malu dodatnu naknadu (ne više od gornje granice veleprodajne cijene + PDV).

PRIMJER: Tim živi u Nizozemskoj i za svoj paket na pametnom telefonu plaća mjesečnu pretplatu od 70 EUR (57,85 EUR bez PDV-a). Njegov pretplatnički paket uključuje neograničene pozive, SMS poruke i podatke. Za vrijeme boravka u inozemstvu imat će neograničene pozive i SMS poruke. Kad su u pitanju podaci, imat će pravo, bez dodatnih naknada za roaming, na dvostruko veću količinu podataka za iznos od 57,85 EUR po veleprodajnoj cjenovnoj granici za podatke u roamingu od 7,7 €EUR/ GB, odnosno više od 15 GB.

 • Za ugovore o unaprijed plaćenim uslugama bez automatskih mjesečnih uplata, za koje operator nije zahtijevao dokaz o boravištu: Kad otputujete u inozemstvo, možete koristiti uslugu u roamingu kao kod kuće do iznosa kredita koji vam je preostao za taj mjesec po istim cijenama koje biste plaćali kod kuće. Ako po jedinici podatkovnog prometa plaćate manje od gornje granice veleprodajne cijene podataka (7,7 EUR / GB), u roamingu možete koristiti količinu podataka koja odgovara vrijednosti vašeg preostalog mjesečnog kredita obračunatoj po gornjoj granici veleprodajne cijene podataka u roamingu. Ako je potrebno, možete nadoplatiti svoj kredit dok ste u roamingu.

PRIMJER: U Češkoj Republici Zoran ima karticu za unaprijed plaćene usluge (prepaid kartica) u vrijednosti od 20 EUR za podatke, pozive i SMS poruke i plaća 0,5 centi za 1 MB podataka. U trenutku kad kreće na odmor Zoran na kartici još ima 13 EUR (10,74 EUR bez PDV-a) kredita. Dok je u inozemstvu, Zoran može koristiti količinu podataka koja odgovara vrijednosti njegovog kredita. To znači da može koristiti podatke u protuvrijednosti od 10,74 EUR obračunato po gornjoj granici veleprodajne cijene podataka u roamingu od 7,7 EUR / GB, odnosno više od 1,4 GB.

Ti bi podatkovni pragovi za ugovore kojima se nudi mnogo podataka po maloj cijeni trebali svim korisnicima omogućiti da tijekom putovanja zadovolje svoje normalne potrebe za prijenosom podataka. Gornja granica veleprodajne cijene podataka u roamingu već će se 1. siječnja 2018. smanjiti na 6 EUR / GB, a potom će se svake godine postupno smanjivati sve do 2,50 € / GB u 2022. svake godine (cijene će 2019. biti preispitane).

KOMISIJA ŠTITI POTROŠAČE I TRŽIŠTA

 • Prije nego što u novi ugovor uključe uslugu u roamingu kao kod kućeoperatori od potrošača mogu zatražiti da dostave dokaze o tome da žive ili da imaju čvrste veze sa zemljom u kojoj taj operator djeluje.
 • Operatori se za provjeru upotrebe mobilnih i podatkovnih usluga u inozemstvu u odnosu na potrošnju kod kućesmiju koristiti samo informacijama koje već prikupljaju u svrhu naplate.
 • Operatori će nastojati izbjeći pretjerane provjere korisnika, ali moraju imati mogućnost otkriti zloporabe roaminga po domaćim cijenama jer one mogu naštetiti domaćim tržištima:
  • Budu li provjeravali provode li korisnici više vremena i koriste li više usluga u inozemstvu nego kod kuće, operatori će morati uzeti u obzir razdoblje od najmanje četiri mjeseca.
  • Pogranični radnici i druge osobe koje redovito prelaze granice u EU-u zaštićeni su: ako se u bilo kojem trenutku tijekom dana prijave na svoju domaću mrežu, to se računa kao da su taj dan boravili u svojoj zemlji.
  • Ako obračunski podaci upućuju na to da je korisnik više vremena bio u inozemstvu nego kod kuće i da je tijekom putovanja u EU-u iskoristio više mobilnih usluga nego kod kuće, operator korisniku najprije mora poslati poruku upozorenja.
  • Korisnik će zatim imati dva tjedna da obavijesti operatora o okolnostima svojeg putovanja ili da se ponovno prijavi u svojoj domovini i tako ponovno uspostavi stanje u kojem više boravi i troši kod kuće.
  • Ako korisnik ostane u inozemstvu, može se odrediti vrlo mala naknada za roaming (najviše u iznosu gornjih granica veleprodajnih cijena u roamingu, tj. 0,032 EUR / minuta poziva, 0,01 EUR / SMS poruka, 7,7 EUR / GB u 2017.).

To su posebna pravila za vrlo iznimne slučajeve. Velika većina Europljana u inozemstvu boravi mnogo manje od 30 dana godišnje te stoga nikad neće morati razmišljati o tim propisima protiv zloporabe.

Izvor: Europska komisija