Latvija_VEULatvija je prvim danom 2015. preuzela polugodišnje kormilo Europske unije, dva mjeseca pošto je i sama dobila novu vladu nakon parlamentarnih izbora.

Prioritetni pravci Latvije kao predsjedavajuće zemlje EU-a su konkurentnost i rast, korištenje europskog digitalnog potencijala u razvoju EU-a, te jačanje uloge Unije na globalnom planu.

Tijekom predsjedanja u prvoj polovici godine, u Latviji će biti oko 200 događanja, uključivo i političke sastanke na visokoj razini. Jedan od glavnih događaja bit će 4. summit Istočnog partnerstva u Rigi u svibnju 2015. i sastanci vezani uz njega, a održat će se i deset neformalnih sastanaka europskih ministara te skup ministara obrazovanja ASEM-a, foruma Azije i Europe.

Konkretni politički zadaci latvijskog predsjedništva su jačanje ulaganja i ekonomskih reformi, revizija europske strategije 2020, stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, angažman sa strateškim partnerima, nastavak pregovora o proširenju, te pitanja vezana uz migracije i europsku sigurnosnu i obrambenu politiku.

Više informacija o latvijskom predsjedanju EU-om potražite ovdje, a informacije o samoj zemlji možete pronaći ovdje.

Foto: LV prezidentūra ES (Twitter)