01Demokracija i ljudska prava vodeća su načela Europske unije i snažno ih promičemo u okviru svoje međunarodne suradnje. Kako se navodi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima: sva su ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

Ljudska prava temelj su uključivih, aktivnih društava u kojima vlada radi u interesu ljudi i kojima svi mogu pridonositi. S druge strane, kad je upravljanje neučinkovito i krše se ljudska prava, najviše pate najsiromašniji i najranjiviji. Stoga, ako želimo osigurati ljudsko dostojanstvo, boriti se protiv siromaštva, postići jednakost i spriječiti sukobe, od najveće je važnosti da borbom protiv diskriminacije, osiguravanjem vladavine prava i uspostavljanjem poštenih i uključivih institucija savladavamo prepreke kojima se nastavlja kršenje ljudskih prava.

Seoski sudovi dijele pravdu u Bangladešu

Mostafa Khatun je pedesetogodišna kućanica koja ima petero sinova, četvero kćeri i dvoje unučadi. Pobožna je muslimanka, kao i mnoge žene u okrugu Cox’s Bazaar, a s 14 godina udala se za daljeg rođaka i nema nikakvo obrazovanje. Mostafa je ušla u spor sa susjedom Abdullahom, rođakom njezina muža, nakon što je posjekao bambusovo stablo koje je raslo pokraj njihove kuće. Odnoseći posječeno stablo, Abdullah i njegova tri sina uništili su mladice mahagonija koje je Mostafa uzgajala. Što se nakon toga događalo i kako je predmet riješen pročitajte ovdje.

Izvor: Europska godina za razvoj

Photocredit: Europska unija