Ministri prometa iz 28 država članica EU-a jučer su ovlastili Europsku komisiju da započne pregovore o ugovorima o zračnom prometu na razini EU-a s Udruženjem država jugoistočne Azije (ASEAN), Turskom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Ugovori o zračnom prometuLanguage icon EN

Komisija će sada uspostaviti kontakte s tim partnerima kako bi pregovori započeli što prije. Ti pregovarački mandati jedan su od glavnih rezultata nove Strategije zrakoplovstva za EuropuLanguage icon EN koju je Komisija donijela u prosincu 2015.

Ugovorima o zračnom prometu na razini EU-a stvaraju se nove gospodarske prilike te jamče pravedni i transparentni tržišni uvjeti.

Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc izjavila je: „Globalna povezanost pokreće trgovinu i turizam te izravno pridonosi gospodarskom rastu i otvaranju radnih mjesta. Po sklapanju tih ugovora otvorit će se nove poslovne mogućnosti za čitav sektor zračnog prometa, putnicima će na raspolaganju biti nove rute i povoljnije cijene, a poduzećima će biti zajamčeni ravnopravni uvjeti na tržištu. No tek smo na početku. Pozivam države članice da sada nastave rad na preostalim mandatima.“

Kontekst

Zrakoplovna strategija jedna je od inicijativa navedenih u programu rada Komisije za 2015pdf. Sastoji se od komunikacije, prijedloga revizije sigurnosnih pravila u zrakoplovstvu EU-a (Uredba 216/2008pdfLanguage icon EN) te zahtjeva pregovore o sveobuhvatnim sporazumima o zračnom prometu na razini EU-a s brojnim ključnim trećim zemljama.

Zrakoplovstvo je čvrst pokretač gospodarskog rasta, novih radnih mjesta i mobilnosti u Europskoj uniji te ima ključnu ulogu u gospodarstvu EU-a. U tom sektoru u EU-u zaposleno je gotovo 2 milijuna osoba, a njegova vrijednost u europskom gospodarstvu iznosi 110 milijardi EUR. U zadnjih 20 godina liberalizacijom unutarnjeg tržišta zračnih usluga u EU-u te znatnim porastom potražnje za zračnim prometom unutar EU-a i diljem svijeta došlo je do bitnog razvoja europskog zrakoplovnog sektora. Predviđa se da će zrakoplovni promet u Europi doseći 14,4 milijuna letova u 2035., što je 50 % više u odnosu na 2012.