Nezaposlenost mladih i dalje je ključno pitanje u Europi. Saznajte koje mjere Europske unija poduzima kako bi se stopa nezaposlenosti među mladima smanjila.

Zaposlenost i politike za mlade u nadležnosti su zemalja članica. No unatoč tome, Europska unija je pokrenula mnoge inicijative koje nadopunjavaju nacionalne mjere kako bi socijalni uvjeti u Europi bili što bolji.

Podrška je usmjerena na financiranje programa za zapošljavanje mladih, poboljšanje kvalitete pripravništva i naukovanja, međunarodno školovanje i poslovne prilike te osnaživanje mladih kroz volonterske projekte.

Nezaposlenost mladih u brojkama

Neuspješna potraga za poslom može dovesti do izolacije, ovisnosti i osjećaja beskorisnosti. Ne samo da nezaposlenost šteti mladima, već šteti gospodarstvu u cijelosti i društvu koje sve više stari.

Mladi su bili najteže pogođeni ekonomskom i financijskom krizom 2008. godine, a stopa nezaposlenosti osoba mlađih od 25 godina u EU-u dosegla je početkom 2013. gotovo 25 posto, a u Grčkoj i Španjolskoj više od 50 posto. Brojke su pale na rekordno nisku razinu od oko 14 posto u 2019., no pandemija koronavirusa povećala ih je na 18,2 posto u 2021. Nedavno je opet zabilježeno poboljšanje, nezaposlenost mladih pala je na 17,3 posto u svibnju 2021. u usporedbi s 18,2 posto u travnju. 

Programi zapošljavanja mladih

Dio šireg paketa potpore za zapošljavanje mladih, poboljšano Jamstvo za mlade, inicijativa je EU-a kojom se želi mlađima od 30 godina osigurati ponuda dobrih poslova, stalnog obrazovanja, naukovanja ili pripravništva u roku od četiri mjeseca otkad su postali nezaposleni ili napustili formalno obrazovanje.

Inicijativa za zapošljavanje mladih glavni je alat kojim Europska unija financira programe država članica za zapošljavanje mladih. Namijenjena je najgore pogođenim regijama u Europskoj uniji, sa stopom nezaposlenosti iznad 25 posto. Inicijativa je integrirana u Europski socijalni fond plus (ESF+), za razdoblje 2021.-2027. Države članice sa stopom mladih ljudi koji nisu u radnom odnosu, na obrazovanju ili osposobljavanju iznad prosjeka EU-a trebaju najmanje 12,5 posto svojih sredstava iz fonda ESF+ uložiti u mlade.

Kvalitetno naukovanje i stažiranje

Kao potpora Jamstvu za mlade osnovan je i Europski savez za naukovanje. Europska komisija je u srpnju 2020. pokrenula obnovljeni savez s fokusom na digitalno i zeleno naukovanje koje će olakšati prijelaz na klimatski neutralnu Europu.

Međunarodne prilike

Odgovornost za visoko obrazovanje i programe naukovanja u Europskoj uniji je na državama članicama, a zadaća Europske unije je koordinirati zemlje članice i podržavati njihov rad kroz suradnju u području obrazovnih politika i financiranje programa kao što je Erasmus+.

Bolonjski proces, pokrenut 1999. godine, međuvladina je suradnja koja je omogućila priznavanje diploma u visokom obrazovanju diljem 48 zemalja. Danas se primjenjuje postupak neobvezujućeg uzajamnog priznavanja diploma preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija u Europi.

Kako bi se dalje poboljšao proces priznavanja u 2018. godini zemlje Europske unije usvojile su Preporuku o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja kvalifikacija visokog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja i osposobljavanja. Time se radi na ostvarenju ideje o automatskom priznavanju diploma do 2025. godine.

U Europskoj uniji već postoje različiti alati za priznavanje kvalifikacija i lakše prekogranično vrednovanje certifikata o osposobljavanju i cjeloživotnom učenju. Na primjer:

Želja Europske unije je stvoriti europski prostor obrazovanja i mladim ljudima omogućiti kvalitetno školovanje i osposobljavanje, te pronalazak poslova diljem kontinenta.

Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, nazvan Erasmus+, usmjeren je na mobilnost i transnacionalnu suradnju. Započeo je kao program studentske razmjene u 1987. godini, a danas je krovni program koji pokriva školstvo i visoko (međunarodno) obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, učenje odraslih, neformalno učenje mladih i sport.

Erasmus+ omogućava studiranje u inozemstvu, prilike za učenje i osposobljavanje za zaposlenike u sektoru obrazovanja, stažiranje i razmjenu mladih. Organizacijama (kao što su škole, sveučilišta, organizacije mladih i slično) nude se sredstva kojima mogu izgraditi strateška partnerstva i saveze s organizacijama iz drugih zemalja.

Parlament je usvojio novi program za Erasmus+ za razdoblje 2021.-2027. u svibnju 2021. Zastupnici su osigurali dodatnih 1,7 milijardi eura tijekom pregovora s Vijećem, čime ukupan proračun iznosi više od 28 milijardi eura, a sredstva dolaze iz različitih izvora. To je gotovo dvostruko više u odnosu na prethodni program. Fokus programa je na socijalnoj uključivosti, zelenoj i digitalnoj tranziciji te omogućavanju sudjelovanja ljudima u nepovoljnom položaju.

Inicijativa Tvoj prvi posao preko EURES-a promiče radnu mobilnost i daje informacije o zapošljavanju u drugim zemljama članicama.

Platforma prikuplja životopise mladih ljudi (18 – 35 godina) iz svih zemalja članica, uključujući Norvešku i Island, koji su u potrazi za poslom i zainteresirani za pronalazak profesionalnog iskustva izvan svoje matične zemlje. Također se skupljaju ponude poslodavaca koji su u potrazi za mladim radnicima ili vježbenicima.

Osnaživanje mladih

Službeno pokrenuta krajem 2016. godine, inicijativa Europske snage solidarnosti financira volonterske aktivnosti, stažiranje i poslove za mlade u projektima koji se temelje na solidarnosti i donose korist zajednicama i ljudima diljem Europe. Program je trajao do 2020., a do rujna 2019. godine već se više od 161 000 mladih prijavilo za sudjelovanje.

U svibnju 2021. zastupnici su odobrili novi program za 2021.-2027. On uključuje humanitarnu pomoć i po prvi puta će biti samostalni program volontiranja s vlastitim proračunom.

Saznajte više o socijalnoj politici Europske unije:

Kako Europska unija poboljšava radnička prava i uvjete rada

Smanjenje nezaposlenosti i uloga Europske unije

Mjere EU-a za poboljšanje zdravstva

Kako se Parlament bori za ravnopravnost spolova u EU-u?

Saznajte što zastupnici misle o ovoj i drugim temama

Daljnje informacije