Parlament radi na prijedlogu čiji je cilj osigurati minimalne plaće za dostojan život u EU-u. Saznajte više.

Koronakriza je dodatno naglasila potrebu za pravednim minimalnim plaćama u Europskoj uniji. Mnogi radnici, poput njegovatelja, zdravstvenih radnika, odgojitelja i čistača, koji su u pandemiji bili najizloženiji zarađuju minimalne plaće. Gotovo 60 posto osoba koje rade za minimalnu plaću u EU-u su žene.

Saznajte kako EU poboljšava radnička prava i radne uvjete

Potreba za pravednom minimalnom plaćom

Minimalna plaća najniža je plaća koju poslodavci moraju isplaćivati svojim zaposlenicima za njihov rad. Iako sve države članice EU-a imaju određeni oblik minimalne plaće, u većini slučajeva ona ne pokriva sve troškove života. Za otprilike sedam od deset radnika s minimalnom plaćom u EU-u ona nije bila dovoljna za sve njihove potrebe u 2018. godini.

Oko 10 % europskih radnika u riziku je od siromaštva

Minimalne plaće u EU-u

Minimalne mjesečne plaće u EU-a u 2020. znatno su varirale, od 312 eura u Bugarskoj do 2.122 eura u Luksemburgu. Troškovi života jedan su od važnih razloga tih razlika.

Saznajte statističke podatke o minimalnim plaćama u državama članicama EU-a

U državama članicama EU-a postoje dva oblika minimalne plaće:

  • Propisane minimalne plaće: utvrđuju se statutom ili formalnim zakonima. Većina država članica ima takva pravila
  • Zajednički dogovorene minimalne plaće: U šest zemalja EU-a plaće se utvrđuju kolektivnim ugovorima između sindikata i poslodavaca, uključujući u određenim slučajevima minimalne plaće (Austrija, Danska, Cipar, Finska, Italija i Švedska)

Što Parlament čini za osiguravanje pravedne minimalne plaće u EU-u

Europski parlament, Vijeće i Komisija u studenome 2017. zajednički su proglasili europski stup socijalnih prava kojim se utvrđuje namjera Europske unije za osiguravanjem pravednih plaća. U listopadu 2019. Parlament je donio rezoluciju u kojoj poziva Komisiju da predloži pravni instrument za pravedne minimalne plaće u EU-u.

izvješću iz prosinca 2020. Parlament naglašava da direktiva o pravednim plaćama treba doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva među zaposlenima i promicanju kolektivnog pregovaranja.

Radnici imaju pravo na pravedne plaće kojima se osigurava pristojan životni standard. 

Komisija je 2020. objavila prijedlog direktive o primjerenim minimalnim plaćama u EU-u. Osim zaštite radnika u EU-u, cilj joj je i pomoći u uklanjanju razlika u plaćama među spolovima, jačanju poticaja za rad i stvaranju jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu.

Prijedlog uzima u obzir nacionalne nadležnosti i ugovornu slobodu socijalnih partnera te ne utvrđuje razinu minimalnih plaća.

Direktivom se želi promicati kolektivno pregovaranje o plaćama u svim državama članicama EU-a. U zemljama sa zakonski propisanim minimalnim plaćama želi se osigurati odgovarajuća razina minimalne plaće, uzimajući pritom u obzir socioekonomske uvjete te regionalne i sektorske razlike.

Saznajte kako zastupnici žele riješiti problem siromaštva među zaposlenima u EU-u

Parlamentarni odbor za zapošljavanje radi na prijedlogu Komisije i treba o njemu glasati u rujnu 2021., nakon čega slijedi glasanje na plenarnoj sjednici.

Saznajte kako EU želi poboljšati prava radnika:

Daljnje informacije