Do povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. listopada 2019. ostalo je još osam tjedana te je Komisija danas u svojoj šestoj Komunikaciji o pripravnosti za Brexit ponovno pozvala sve dionike u EU-27 da se pripreme za izlazak bez dogovora.

Zbog nesigurnosti koja je i dalje prisutna u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu ratifikacije Sporazuma o povlačenju, koji je s Vladom Ujedinjene Kraljevine dogovoren u studenome 2018., te ukupne domaće političke situacije, izlazak bez dogovora 1. studenoga 2019. i dalje je moguć, iako nepoželjan ishod.

U tom je duhu Europska komisija danas objavila detaljan kontrolni popis kako bi poduzećima koja trguju s Ujedinjenom Kraljevinom olakšala završne pripreme. Da bi se poremećaji u trgovini sveli na najmanju moguću mjeru, svi sudionici u lancima opskrbe koji uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, bez obzira na to gdje im je sjedište, trebali bi biti svjesni svojih odgovornosti i potrebnih formalnosti u prekograničnoj trgovini. To se temelji na prethodnim komunikacijama i 100 obavijesti dionicima, kojima su obuhvaćeni brojni sektori. 

Komisija je osim toga Europskom parlamentu i Vijeću predložila ciljane tehničke prilagodbe trajanja nekih izvanrednih mjera EU-a u području prometa za slučaju izlaska bez dogovora. Komisija je predložila i da se u 2020. nastave primjenjivati postojeće izvanredne mjere za 2019. za sektor ribarstva i za potencijalno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u proračunu EU-a za 2020. Te su mjere nužne zbog odluke o produljenju razdoblja iz članka 50. do 31. listopada 2019.

Konačno, Komisija je predložila da Fond solidarnosti EU-a i Europski fond za prilagodbu globalizaciji budu dostupni za potporu poduzećima, radnicima i državama članicama na koje će izlazak bez dogovora najviše utjecati. Prijedloge moraju odobriti Europski parlament i Vijeće.

Komisija podsjeća da su svi dionici odgovorni za pripremu za sve moguće scenarije. S obzirom na to da je izlazak bez dogovora i dalje moguć ishod, Komisija svim dionicima svakako preporučuje da iskoriste dodatno vrijeme dobiveno produljenjem razdoblja iz članka 50. da provjere jesu li poduzeli sve mjere potrebne za pripremu za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Tehnička prilagodba određenih izvanrednih mjera zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine 31. listopada 2019.

Europsko vijeće (članak 50.) produljilo je 11. travnja 2019. razdoblje iz članka 50. do 31. listopada 2019. na zahtjev Ujedinjene Kraljevine i u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom.

Komisija je zbog tog produljenja analizirala sve mjere pripravnosti i izvanredne mjere EU-a kako bi provjerila njihovu svrsishodnost. Zaključila je da te mjere i dalje ispunjavaju svoju svrhu te stoga nije bilo potrebe za izmjenom njihova sadržaja. Međutim, Komisija je danas predložila tehničke prilagodbe određenih izvanrednih mjera zbog produljenja roka iz članka 50.

Prilagodbe su predložene u tri glavna područja:

1. Promet

  • Uredba kojom se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika (Uredba (EU) 2019/501): Komisija je danas predložila produljenje primjene ove Uredbe do 31. srpnja 2020. u skladu s logikom i trajanjem primjene izvorne uredbe.
  • Osnovna zračna povezanost (Uredba (EU) 2019/502): Komisija je danas predložila produljenje primjene ove Uredbe do 24. listopada 2020. u skladu s logikom i trajanjem primjene izvorne uredbe.

2. Ribolovne aktivnosti

  • Uredba o odobrenjima za ribolov: Komisija je danas predložila proširenje pristupa u donesenoj Uredbi za izvanredne situacije (Uredba (EU) 2019/498) sličnom mjerom za 2020., što će ribarima iz EU-a i Ujedinjene Kraljevine omogućiti da zadrže pristup vodama druge strane u 2020.

3. Proračun EU-a

  • Komisija je danas predložila proširenje pristupa iz Uredbe o mjerama za izvanredne situacije u vezi s proračunom za 2019. (Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2019/1197) sličnom mjerom za 2020. To znači da će Ujedinjena Kraljevina i korisnici iz Ujedinjene Kraljevine i dalje moći sudjelovati u programima koji se financiraju iz proračuna EU-a i primati financijska sredstva do kraja 2020. ako Ujedinjena Kraljevina prihvati i ispuni uvjete već utvrđene u Uredbi o mjerama za izvanredne situacije u vezi s proračunom za 2019., ako uplati svoje doprinose u proračun za 2020. i omogući provedbu propisanih revizija i kontrola.

Pružanje financijske potpore EU-a onima na koje će Brexit bez dogovora najviše utjecati

Komisija je u svojoj četvrtoj Komunikaciji o pripravnosti za Brexit od 10. travnja 2019. najavila da će EU u određenim područjima omogućiti tehničku i financijsku pomoć onima koji budu najviše pogođeni izlaskom bez dogovora.

Osim postojećih programa i instrumenata, Komisija je danas:

  • predložila proširenje područja djelovanja Fonda solidarnosti EU-a kako bi se umanjilo ozbiljno financijsko opterećenje za države članice u slučaju izlaska bez dogovora, uz određene uvjete
  • donijela prijedlog kojim se osigurava da Europski fond za prilagodbu globalizaciji bude dostupan za potporu radnicima i samozaposlenim osobama koji zbog izlaska bez dogovora budu proglašeni viškom, uz određene uvjete.

U sektoru poljoprivrede, poljoprivrednicima će biti dostupni svi postojeći instrumenti tržišne potpore i izravne financijske potpore kako bi se ublažio najštetniji učinak na poljoprivredno-prehrambena tržišta. Za neposredniju potporu, na primjer manjim poduzećima s velikom izloženošću Ujedinjenoj Kraljevini, u propisima EU-a o državnim potporama nude se fleksibilna rješenja za nacionalne mjere potpore.

Irska

Komisija i Irska i dalje surađuju u kontekstu jedinstvene situacije na otoku Irskoj, u cilju zaštite cjelovitosti unutarnjeg tržišta i izbjegavanja „tvrde” granice kako bi dogovorile rješenja za nepredviđene situacije neposredno nakon povlačenja bez sporazuma i stabilnije rješenje za razdoblje nakon povlačenja. Zaštitni mehanizam predviđen Sporazumom o povlačenju jedino je utvrđeno rješenje kojim se štiti Sporazum na Veliki petak, osigurava poštovanje međunarodnih obveza i štiti cjelovitost unutarnjeg tržišta.

Priprema za izlazak bez dogovora

U slučaju izlaska bez dogovora Ujedinjena Kraljevina postat će treća zemlja bez ikakvih prijelaznih aranžmana. Od tog će se trenutka na nju prestati primjenjivati ukupno primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a. Neće biti prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno Sporazumom o povlačenju, što će građanima i poduzećima prouzročiti ozbiljne poteškoće i moglo bi imati ozbiljne negativne posljedice za gospodarstvo, koje bi bile mnogo teže u Ujedinjenoj Kraljevini nego u državama članicama EU-27.

Europska komisija priprema se za scenarij bez dogovora od prosinca 2017. Do danas je podnijela 19 zakonodavnih prijedloga, koje su Europski parlament i Vijeće već usvojili. Komisija je donijela i 63 nezakonodavna akta te objavila 100 obavijest o pripravnosti. Komisija prije novog datuma povlačenja ne planira nove mjere.

Kao što je predsjednik Juncker istaknuo 3. travnja 2019. u Europskom parlamentu, u slučaju izlaska bez dogovora od Ujedinjene Kraljevine očekuje se da, kao preduvjet za početak pregovora o budućim odnosima s EU-om, pristupi rješavanju triju glavnih pitanja razdvajanja. To su: 1. zaštita i poštovanje prava građana koji su se prije Brexita koristili pravom na slobodno kretanje, 2. poštovanje financijskih obveza koje je Ujedinjena Kraljevina preuzela kao država članica i 3. poštovanje slova i duha Sporazuma na Veliki petak te očuvanje mira na otoku Irskoj i cjelovitosti unutarnjeg tržišta.

Scenarij bez dogovora utjecat će na svako poduzeće koje s Ujedinjenom Kraljevinom trguje robom i uslugama. Komisija je danas objavila „Brexit – Kontrolni popis za pripravnost”, koji bi sva relevantna poduzeća trebala pažljivo proučiti. Poduzeća bi sada trebala biti spremna ispuniti sve potrebne formalnosti.

U današnjoj Komunikaciji daje se pregled rada na pripravnosti u područjima u kojima je potreban kontinuiran i poseban oprez, a to su prava građana, granične formalnosti i trgovina, lijekovi, medicinski proizvodi i kemijske tvari, financijske usluge i ribarstvo.

Dodatne informacije: Što moram poduzeti dođe li do Brexita bez dogovora?

Za razdoblje neposredno nakon povlačenja bez sporazuma, Komisija je uspostavila pozivni centar za upravna tijela država članica koji će im omogućiti brzu i izravnu komunikaciju sa stručnjacima iz službi Komisije i olakšati nužnu koordinaciju među nacionalnim tijelima. Građani EU-a koji žele znati više o pripremama za izlazak bez dogovora mogu se obratiti službi Europe Direct. Ako ste u EU-u, nazovite besplatni telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 na bilo kojem službenom jeziku Europske unije. 

Ostale korisne poveznice:

Građani EU-a

– Današnja Komunikacija

– Kontrolni popis za poduzeća

– Internetske stranice Europske komisije o pripravnosti za Brexit

– Pregled prava na boravak u svakoj od država članica EU-27

– Internetske stranice država članica o Brexitu bez dogovora

– Obavijest o putovanjima

– Informacije o putovanjima, pravima građana, studiranju i potrošačkim pravima

– Pitanja i odgovori o Erasmusu

– Pitanja i odgovori o scenariju bez dogovora

– Informacije za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini

Poduzeća iz EU-a

– Materijali o carinama i neizravnom oporezivanju (uključujući jednostavan kontrolni popis u pet koraka) za poduzeća

– Informacije o poljoprivredi

– Sedam činjenica s kojima poduzeća iz 27 država članica EU-a moraju biti upoznata radi pripreme za Brexit

IP/19/5509