IMG_6797

U sklopu jesenskoga sajma na MESAP-u u Nedelišću u petak, 14. studenog održana je sjednica Mješovitog odbora za suradnju Međimurske županije s pomurskim Hrvatima. Mješoviti odbor osnovan je 15. rujna 1997. s ciljem povezivanja Međimurja i pomurskih Hrvata tj. Hrvata koji žive u pograničnim područjima uz rijeku Muru. Nakon sjednice članovima Odbora predstavili smo EDIC Čakovec centar.