Na konferenciji o povećanju informiranosti o pravima na prekograničnu skrb u EU-u, održanoj danas u Bruxellesu, Komisija je objavila podatke iz 23 države članice o primjeni Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti iz 2015.

Povjerenik za zdravlje Vytenis Andriukaitis istaknuo je važnost tog zakonodavstva za prava pacijenata te pozvao na daljnji rad na poboljšanju usklađivanja podataka o pacijentima i nacionalnih točaka za kontakt. Izrazio je žaljenje zbog slabe informiranosti građana EU-a o pravima pacijenata na prekograničnu zdravstvenu skrb. Povjerenik je naglasio važnost pojačane suradnje s udrugama pacijenata, pružateljima zdravstvene skrbi i osiguravateljima. Istaknuo je i europske referentne mreže kao izvrstan primjer dobrobiti koju suradnja zdravstvenih sustava može donijeti pacijentima koji boluju od rijetkih i složenih bolesti. Pružatelji zdravstvene skrbi na taj način imaju bolji pristup važnim informacijama i stručnim znanjima. „Neka se oboljenja pojavljuju suviše rijetko da bi sve zemlje mogle ulagati u stručna znanja potrebna za njihovo dijagnosticiranje i liječenje. Europske referentne mreže – od kojih bi prva trebala početi s radom 2017. – mogu riješiti taj problem objedinjavanjem stručnog znanja iz raznih država EU-a“, istaknuo je povjerenik.

Potpuni podaci za 2015. i dodatne informacije o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi dostupni su na internetu.