haiti-school (1)Europska unija zajedno sa svojim državama članicama najveći je svjetski donator pomoći. 2013. godine osigurali su više od polovine javne pomoći ili „službene razvojne pomoći”, kako je definira Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Zajedno su 2013. potrošili 56,5 milijardi EUR na pomoć zemljama diljem svijeta u njihovoj borbi protiv siromaštva.

Neke su države članice tijekom gospodarske krize u Europi smanjile količinu razvojne pomoći, ali čini se da ukupni iznosi ponovno rastu, iako su općenito i dalje ispod razina koje je Europa obećala. Više informacija o iznosima pomoći dostupno je na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-388_hr.htm.

Izvor (tekst i slika): EYD2015 © European Union, 1995-2015