Europska je unija postavila ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine. Više o napretku u našoj infografici.

Borba protiv klimatskih promjena jedan je od temeljnih prioriteta za EU. U tom području je dogovoren niz ciljeva, a poduzete su i mjere kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova. Kakav je napredak postignut? Što nam govore brojke?

Ciljevi za 2020.

Grafički prikaz emisija stakleničkih plinova te trendova i ciljeva EU-a na vremenskoj crti od 1990. do 2035.
Trendovi i ciljevi za EU 

Paketom mjera o klimi i energiji usvojenim 2008. postavljeni su ciljevi za 2020. Jedan od glavnih je smanjenje emisija za 20 posto u usporedbi s razinama iz 1990.

Do 2018. količina emisija stakleničkih plinova u EU-u smanjila se za 23,2 posto u odnosu na razinu iz 1990. To pokazuje da je EU na dobrom putu za ostvarenje cilja za 2020. Međutim, prema najnovijim projekcijama država članica, smanjenje emisije do 2030. iznosi oko 30 posto, što je manje od cilja postavljenog u 2008. (40 posto). Štoviše, Parlament se zalaže za postavljanje još ambicioznijeg cilja od 55 posto.

U studenom 2019. Parlament proglašava klimatsku krizu i traži Komisiju usklađivanje svih prijedloga s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 °C i značajnim smanjenjem emisija stakleničkih plinova.

Kao odgovor na to, Komisija predstavlja Europski zeleni plan, putokaz za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050.

Napredak u energetskom i industrijskom sektoru

Kako bi se ostvarili ciljevi za 2020. EU poduzima mjere u nekoliko područja.

Sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova (ETS od eng. Emissions trading system) Europske unije temeljni je alat za smanjenje industrijskih emisija, uključujući energetiku i zračni promet (na što otpada oko 40 posto emisija u EU-u).

Između 2005. i 2018. emisije iz elektrana i tvornica u sustavu ETS-a pale su za 29 posto. To je veće smanjenje nego što je originalni cilj od 23 posto za 2020.

Nacionalni ciljevi

Kako bi se smanjile emisije iz ostalih sektora (poljoprivrede, građevine, upravljanja otpadom i prijevoza, ali ne i zrakoplovstva) države članice dogovorile su se o nacionalnim ciljevima u sklopu Uredbe o raspodijeli tereta. Emisije iz ovih sektora smanjene su za 11 posto u 2018. u odnosu na 2005., što je za 10 posto bolje od ciljeva za 2020.

Infografika prikazuje što sve pokriva odluka o raspodjeli tereta te kolike su emisije stakleničkih plinova država članica u 2005. i 2018. u odnosu na ciljeve za 2020.
Odluka o raspodjeli tereta i ciljevi država članica 

Druge infografike o klimatskim promjenama:  

Emisije stakleničkih plinova po zemlji i sektoru

Učinci klimatskih promjena u Europi

Emisije CO2 u prometu EU-a

Emisije iz zrakoplovstva i brodarstva

Daljnje informacije