Uzimajući u obzir preporuke Parlamenta, Europska komisija usvaja ambicioznu strategiju za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030. Saznajte prioritete.

Europski parlament želi uključivo društvo u kojem su prava osoba s invaliditetom zaštićena i u kojem nema diskriminacije.

U lipnju 2020. Parlament određuje svoje prioritete za novu strategiju EU-a za osobe s invaliditetom nakon 2020., nadovezujući se na Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010.-2020.

U ožujku 2021. Komisija usvaja Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030. koja sadržava glavne preporuke Parlamenta:

 • uključivanje prava svih osoba s invaliditetom u sve politike i sva područja
 • mjere za oporavak i ublažavanje kako bi se izbjegle neproporcionalne posljedice zdravstvenih kriza poput COVID-19 za osobe s invaliditetom
 • ravnopravan pristup osoba s invaliditetom zdravstvenoj skrbi, zapošljavanju, javnom prijevozu i stanovanju
 • provedba i daljnji razvoj pilot-projekta iskaznice EU-a za osobe s invaliditetom, koja omogućuje uzajamno priznavanje invaliditeta u nekim zemljama EU-a
 • osobe s invaliditetom, njihove obitelji i organizacije sudjelovali su u dijalogu i bit će dio procesa provedbe

Osobe s invaliditetom u Europi: podaci i brojke

 • u Europskoj uniji trenutno živi 87 milijuna osoba s invaliditetom
 • stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom (u dobi od 20 do 64 godine) iznosi 50,8 posto, u usporedbi sa 75 posto za osobe bez invaliditeta
 • 28,4 posto osoba s invaliditetom u EU-u izloženo je riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, u usporedbi s 17,8 posto općeg stanovništva
Osoba s invaliditetom radi u proizvodnji proteza
©Hedgehog94/AdobeStock 

Dosadašnje mjere EU-a


Europska strategija za osobe s invaliditetom donesena je kako bi se provela Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetomKonvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom

 • međunarodni pravno obvezujući ugovor o ljudskim pravima kojim se utvrđuju minimalni standardi za zaštitu prava osoba s invaliditetom
 • ratificirale su je EU i sve države članice
 • EU i države članice obvezni su provoditi obveze iz Konvencije u skladu sa svojim nadležnostima

Među konkretnim inicijativama pokrenutima zahvaljujući Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom nalazi se Europski akt o pristupačnosti kojim se osobama s invaliditetom osigurava pristup većem broju proizvoda i usluga kao što su pametni telefoni, tableti, bankomati ili e-knjige.

Direktiva o lakšem pristupu internetu omogućuje osobama s invaliditetom lakši pristup internetskim podacima i uslugama jer internetske stranice i aplikacije kojima upravljaju institucije javnog sektora kao što su bolnice, sudovi ili sveučilišta moraju biti pristupačne.

Programom razmjene studenata Erasmus+ promiče se mobilnost sudionika s invaliditetom.

Poboljšan je pristup prijevozu i osigurana su bolja putnička prava za osobe s invaliditetom.

Saznajte više o politikama EU-a za socijalnu Europu

Daljnje informacije

REF: 20200604STO80506

Dodatne informacije