Gornja granica za nacionalnu potporu za poljoprivrednike znatno će se povećati i omogućiti veću fleksibilnost i učinkovitost, osobito u kriznim vremenima i u situacijama koje zahtijevaju brz odgovor javnih tijela.

Danas je Komisija je prihvatila revidirana pravila o državnim potporama u poljoprivredi (takozvane de minimis potpore) čime se povećava maksimalni iznos potpore koji nacionalna tijela mogu dodijeliti poljoprivrednicima bez prethodnog odobrenja Komisije. Ta će odluka omogućiti državama članicama EU-a da povećaju potporu za poljoprivrednike bez narušavanja tržišta i smanje administrativno opterećenje za nacionalna tijela.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Komisijin prijedlog novih pravila o državnim potporama u poljoprivredi odražava vrijednost takvog oblika potpore u kriznim vremenima. Zahvaljujući povećanju maksimalnog iznosa potpore za poljoprivrednike, nacionalna tijela će pri pružanju potpore poljoprivrednicima u poteškoćama biti fleksibilnija te će moći reagirati brže i učinkovitije. U nekim slučajevima iznos državne potpore koja se može dodijeliti pojedinom poljoprivredniku povećat će se za 66 %. Ta nova pravila važit će za uobičajena pravila o prijavljenim državnim potporama koje države članice i dalje mogu primjenjivati.

Maksimalni iznos potpore koji se može isplatiti poljoprivrednom gospodarstvu tijekom tri godine povećat će se sa 15 000 na 20 000 EUR. Kako bi se izbjeglo moguće narušavanje tržišnog natjecanja svaka država članica EU-a ima maksimalni nacionalni iznos koji se ne može premašiti. Svaka nacionalna gornja granica iznosit će 1,25 % godišnje poljoprivredne proizvodnje države članice tijekom istog trogodišnjeg razdoblja (povećanje sa 1 % u postojećim pravilima). To je povećanje nacionalne gornje granice od 25 %.

Ako država članica ne troši više od 50 % svoje ukupne nacionalne omotnice na samo jednu poljoprivrednu granu, može dodatno povećati de minimis potporu po poljoprivrednom gospodarstvu na 25 000 EUR te maksimalnu nacionalnu potporu na 1,5 % godišnje proizvodnje. To je povećanje gornje granice od 66 % po poljoprivredniku i i povećanje nacionalne gornje granice od 50 %.

Države članice koje odluče da neće primjenjivati najveću gornju granicu, prema novim pravilima morat će uvesti obvezne središnje registre na nacionalnoj razini. Time će se omogućiti praćenje dodijeljenih potpora kako bi se pojednostavnila dodjela i praćenje takozvanih de minimis potpora. Nekoliko država članica već ima takve registre što će im omogućiti da veće gornje granice počnu primjenjivati odmah.

Povećane gornje granice stupaju na snagu 14. ožujka i mogu se primjenjivati retroaktivno na potpore koje ispunjavaju sve uvjete.

Kontekst

Prema pravilima EU-a o državnim potporama države članice moraju o državnim potporama obavijestiti Komisiju i ne smiju provoditi mjere potpore dok ih ne odobri Komisija. Međutim ako su iznosi potpore mali, kao što je slučaj s de minimis potporama, države članice EU-a ne moraju o njima obavješćivati Komisiju niti tražiti odobrenje. Budući da su male, te potpore ne ugrožavaju tržišno natjecanje niti trgovinu na unutarnjem tržištu.

Države članice obično daju de minimis potpore kada moraju djelovati brzo bez uvođenja programa u skladu s pravilima o državnim potporama, osobito u kriznim vremenima. Osim toga, obično su namijenjene za vrlo specifičnu svrhu, na primjer za sprječavanje ili iskorjenjivanju bolesti životinja čim se bolest pojavi ili da bi se poljoprivrednicima nadoknadila šteta koju su uzrokovale životinje koje nisu zaštićene nacionalnim ili europskim zakonodavstvom kao što su divlje svinje. Šteta koju uzrokuju zaštićene vrste životinja (vukovi, risovi, medvjedi itd.) može se nadoknaditi u skladu s pravilima o državnim potporama.

Komisija je održala savjetovanje s državama članicama i dionicima te ih pozvala da daju mišljenje o reviziji pravila o de minimis potporama. Ta su mišljenja uzeta u obzir pri dovršavanju izmjena.

Dodatne informacije

Državne potpore u sektoru poljoprivrede i šumarstva i u ruralnim područjima

Savjetovanje o Uredbi o de minimis potporama