Nova pravila EU-a omogućuju europskim platformama za skupno financiranje pružanje novih mogućnosti razvojnim tvrtkama i ulagačima.

Europski parlament odobrio je 5. listopada nova pravila koja platformama za skupno financiranje omogućavaju jednostavno pružanje usluga na cijelom jedinstvenom tržištu EU-a. Time se povećava broj potencijalnih ulagača za novoosnovana poduzeća, inovatore i mala poduzeća, a ulagačima pruža veći izbor projekata i bolja zaštita.

Platforme za skupno financiranje koje posluju u više država članica morat će poštovati samo jedan skup osnovnih pravila, novu uredbu, umjesto različitih pravila u svakoj državi. Cilj prateće direktive jest proširiti pristup financiranju za mala poduzeća. Pravila će se primjenjivati na europske pružatelje usluga skupnog financiranja koji godišnje prikupljaju do 5 milijuna eura po projektu.

Zašto je potrebno zakonodavstvo EU-a o skupnom financiranju?

Postojeća nacionalna pravila o skupnom financiranju nisu jedinstvena, što stvara pravnu nesigurnost i obeshrabruje ulaganja u projekte u drugoj državi i pružanje prekograničnih usluga skupnog financiranja.

Time su ograničene mogućnosti poduzećima koja bi imala koristi od ulaganja velikog broja ljudi, posebno onim koja posluju na manjim tržištima.

Prema izvješću Komisije iz 2015. skupno financiranje provodilo se u svim državama članicama (EU28) u 2013. i 2014., pri čemu je za 206 908 projekata skupljeno ukupno 2,3 milijarde eura, no za prekogranične projekte prikupljeno je samo 8,5 posto ukupnog iznosa u 2013. godini i 7,3 posto iznosa u 2014.

Kako nova pravila štite ulagače?

Jedan od glavnih rizika skupnog financiranja jest donošenje odluka koje se često ne temelje na podacima i vođene su emocijama. Odlaženje malih poduzeća u stečaj ili kašnjenja u isporuci robe među najčešćim su problemima koje ulagači ne predviđaju.

Novim pravilima od pružatelja usluga skupnog financiranja zahtijeva se davanje jasnih informacija o mogućim financijskim rizicima svakog projekta. Ulagači trebaju dobiti obrazac s ključnim informacijama o projektu koji sastavlja vlasnik projekta ili platforma.Što je skupno financiranje?

  • Razvojne tvrtke i inovativna poduzeća često teško dobivaju sredstva tradicionalnih putem, npr. bankovnim zajmovima.
  • Pružatelji usluga skupnog financiranja omogućuju im povezivanje i prikupljanje sredstava od većeg broja malih ulagača, obično putem digitalnih platformi.

Sljedeći koraci

Nova pravila za europske pružatelje usluga skupnog financiranja počinju se primjenjivati godinu dana nakon objave u Službenom listu EU-a.

Saznajte što zastupnici govore o skupnom financiranju

Daljnje informacije