Petnaesti krug pregovora EU-a i SAD-a o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) održat će se u New Yorku od 3. do 7. listopada.

U tom krugu nastojat će se postići što veći napredak u svim područjima, a posebice u područjima regulatorne suradnje i propisa.

Glavni pregovarači obiju strana izvijestit će civilno društvo, uključujući nevladine organizacije i sindikate te udruge poslodavaca i potrošača, o tijeku pregovora u srijedu, 5. listopada.

U skladu s Komisijinom politikom transparentnosti nakon tog kruga pregovora objavit će se detaljno izvješće o napretku na svim službenim jezicima EU-a.

Završni sastanak glavnih pregovarača EU-a i SAD-a putem konferencijskog poziva održat će se u petak, 7. listopada.