tusk_stranice vijećaBivši poljski premijer Donald Tusk preuzeo je u 1. prosinca dužnost predsjednika Europskog vijeća od Hermana Van Rompuya, prvog predsjednika toga tijela, koje okuplja predsjednike država ili vlada zemalja članica EU-a.

U skladu s člankom 15. stavkom 6. Ugovora o Europskoj uniji predsjednik Europskog vijeća:

  • predsjeda i potiče njegov rad;
  • osigurava pripremu i kontinuitet rada Europskog vijeća u suradnji s predsjednikom Komisije i na temelju rada Vijeća za opće poslove;
  • nastoji omogućiti koheziju i postizanje konsenzusa u okviru Europskog vijeća;
  • podnosi izvješće Europskom parlamentu nakon svakog sastanka Europskog vijeća.

On također, na svojoj razini i u tom svojstvu, osigurava vanjsko predstavljanje Unije kad je riječ o pitanjima koja se odnose na njezinu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, ne dovodeći u pitanje ovlasti Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Predsjednik ne smije obnašati nacionalnu dužnost za vrijeme predsjedničkoga mandata.

Više o Predsjedniku i Europskom Vijeću pronađite ovdje.

Foto: Europsko vijeće