Paneuropski mirovinski proizvod omogućit će štedišama prenosivost po cijelom EU-u, potpunu transparentnost troškova i jednostavno prebacivanje između pružatelja.

Parlament je 4. travnja glasovao za uvođenje paneuropskog proizvoda osobnih mirovina (PEPP) sa standardiziranim značajkama u svim državama članicama. Radi se o novom načinu štednje za mirovinu koji će se natjecati sa sličnim nacionalnim proizvodima i kojim će se štedišama omogućiti veći izbor.

Izvjestiteljica Sophie in ’t Veld (ALDE, Nizozemska) poručuje: “Učinili smo obećano: paneuropski proizvod koji će biti jednostavan i siguran za potrošače.” Ističe da je riječ o komplementarnoj opciji koja ni na koji način ne zamjenjuje državne mirovine te dodaje: “To će dodatno doprinijeti socijalnoj Europi koja brine o ljudima.”

Što su osobni mirovinski proizvodi?

Osobni mirovinski proizvodi pružaju građanima novi način štednje za stare dane. Radi se o dobrovoljnoj štednji koja upotpunjuje postojeći mirovinski sustav s obveznim izdvajanjima.

Iako nitko nema obavezu otvaranja osobne mirovinske štednje, radi se o korisnom dodatnom izvoru novca u mirovini. Taj novac se ulaže u financijske instrumente.

Mogućnost EU-a

Na tržištima zemalja članica već postoje brojni mirovinski proizvodi, ali značajno se razlikuju. Cilj paneuropske opcije je postaviti jednostavniji fond s transparentnim troškovima i lakšim prijenosom preko granica.

Izvjestiteljica naglašava da pravila propisuju opsežna prava za potrošače, uključujući paneuropski nadzor Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA). PEPP sadrži jasne informacije za štediše i obavezno savjetovanje kako bi točno znali što kupuju i što mogu očekivati.

Štediše koji odlaze (često privremeno) raditi u druge države članice mogu tako štedjeti za mirovinu kod istog pružatelja usluga. S druge strane, isti mogu plasirati proizvod na veće tržište i koristiti veličinu tržišta.

Prema studiji Europske komisije, ovim novim proizvodom bi se do 2030. postiglo povećanje imovine kojom se upravlja na tržištu osobnih mirovinskih proizvoda s 0,7 bilijuna eura na 2,1 bilijun eura s PEPP-om u odnosu na 1,4 bilijuna eura bez PEPP-a.

Štediše će moći birati između različitih mogućnosti ulaganja s različitim rizikom. Postojat će osnovna opcija s gornjom granicom naknade od 1% akumuliranog kapitala godišnje. Uz to, štediše će moći mijenjati fondove po ograničenom trošku.

Porezni tretman

Porezni poticaji mogli bi biti ključni faktor kod odlučivanja o ulaganju u osobne mirovinske proizvode. Zastupnici kažu da PEPP treba imati povlašteni porezni tretman kako bi privukao štediše.

Opcije uključuju odvojene porezne poticaje svake države članice (kakve imaju ostali postojeći proizvodi na tržištu) ili da se sve države članice dogovore zajedno o konkretnom poticaju.

Idući koraci

Nakon što ih Vijeće službeno odobri, nova pravila objavljuju se u Službenom listu EU-a i stupaju na snagu 20 dana kasnije. Primjenjuju se 12 mjeseci nakon objave.

Daljnje informacije