Godinu dana nakon početka djelovanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Komisija je razmotrila dobre aspekte provedbe Plana ulaganja, dijelove koje treba poboljšati i mogućnosti budućeg djelovanja.

U danas objavljenoj Komunikaciji iznose se konkretni prijedlozi o budućnosti EFSU-a na temelju njegova dosadašnjeg uspjeha. Prijedlozi obuhvaćaju nastavak djelovanja EFSU-a nakon početnog trogodišnjeg razdoblja, jačanje resursa za financiranje MSP-ova, što je jedan od najvećih uspjeha EFSU-a, snažniju lokalnu prisutnost usluga Savjetodavnog centra te istraživanje mogućnosti korištenja ulagačkih modela utemeljenih na EFSU-u u trećim zemljama u razvoju.

Danas se pokreće i Europski portal projekata ulaganja, koji ulagačima daje transparentan pregled projekata u koje mogu ulagati. Komisija je objavila i Komunikaciju o planu jedinstvenog tržišta, u kojoj se opisuju brojna djelovanja koja su provedena ili će se provesti na razini EU-a radi stvaranja okruženja pogodnog za poslovanje kojim će se poticati inovacije i ulaganje u ljude.

Dodatne informacije o obje komunikacije dostupne su u priopćenju za medije i popratnom memorandumu s najčešćim pitanjima.

Informativni članci o dosadašnjim rezultatima EFSU-a i Plana ulaganja dostupni su na web-mjestu. Novi videozapis o projektima financiranima putem EFSU‑a možete pogledati ovdje.