Trodnevnim događajem u sklopu Ljeta na Štrosu od 26. do 28. kolovoza Europska komisija pokrenula je kampanju za prava potrošača u Hrvatskoj s oznakom #yourEUright (https://europa.eu/youreuright/home_hr).

Cilj kampanje je podizanje svijesti o pravima potrošača, a trajat će do proljeća sljedeće godine. Prva tema kampanje su putovanja u paket-aranžmanu.

U ovoj temi koja govori o pravima na putovanju u paket-aranžmanu kampanji se pridružio svjetski putnik i putopisni bloger Kristijan Iličić. Kristijan je bio prisutan na događaju i spremno je govorio o svojim iskustvima, ali i o tome da je vrlo važno da putnici budu upoznati sa svojim pravima. „Da bi potrošač mogao iskoristiti svoja prava, prvo mora biti svjestan da ih ima. Ova kampanja je sjajan korak u tom smjeru“, izjavio je Kristijan Iličić.

Na Štrosu je bio i Igor Vujović, predsjednik Unije potrošača Hrvatske i suradnik u kampanji. Igor je rado odgovarao na sva pitanja koja su sudionici događaja postavili te je rekao: „Svi vole imati pravo i nadamo se da će ovom kampanjom više ljudi znati da imaju prava. Prava koja EU jamči osnažuju nas kao potrošače.” Učesnici događaja imali su priliku sudjelovati u edukativnom kvizu o pravima prilikom putovanja u paket-aranžmanu te su mnogi dobili i nagrade za sudjelovanje i točne odgovore.

Kampanja se nastavlja s novom temom – promjena banke i transparentnosti bankarskih usluga. Cijelo priopćenje za medije nalazi se u privitku.