Od kada je najavila povlačenje iz Europske unije, Ujedinjena Kraljevina pregovara s EU o uvjetima kojima će regulirati svoj novi odnos.

Većina je glasača u Ujedinjenoj Kraljevini glasala za izlazak zemlje iz Europske unije 23. lipnja 2016. Vlada je službeni postupak otvorila 29. ožujka pokretanjem Članka 50 u kojem se iznosi postupak povlačenja zemlje iz Europske unije te pregovori koji će odlučiti o uvjetima. Dogovor treba dobiti zeleno svjetlo Europskog parlamenta i Vijeća kako bi stupio na snagu.

Prema trenutnom planu UK treba napustiti Uniju 31. siječnja 2020., no izlazak je moguć i ranije ako UK i Europski parlament odobre Sporazum o povlačenju. Ovo fleksibilno produženje roka odobrilo je političko vodstvo Parlamenta.

Dva sporazuma

Prije definiranja budućih odnosa EU ističe potrebu dogovora oko građanskih prava, Sjeverne Irske i financijske nagodbe.

UK i EU složile se su oko dva dokumenta koji omogućavaju „uredno” povlačenje UK-a iz Unije. Prvi korak povlačenja je potpisivanje Sporazuma o povlačenju kojim se određuju uvjeti pod kojima UK napušta EU, „uzimajući u obzir okvir budućih odnosa s Unijom”.

Sam dogovor o budućim odnosima dio je zasebnog sporazuma, Političke deklaracije, kojim se uređuju temelji budućih EU-UK odnosa.

UK i Europski parlament trebaju odobriti sporazume prije njihovog stupanja na snagu.

Što pokriva Sporazum o povlačenju

Između ostalog, Sporazum pokriva:

  • Prava građana Unije u UK-u
  • Prava građana UK-a u Uniji
  • Financijske obveze UK-a
  • Pitanja granica (posebno između Ujedinjenje Kraljevine i Republike Irske)
  • Međunarodne obveze UK-a (npr. Pariški sporazum)


Politička deklaracija o budućim odnosima postavlja temelje suradnje na raznim područjima, od obrane i borbe protiv terorizma do zaštite okoliša, obrazovanja i istraživanja.


Jedno od glavnih pitanja je dogovor o budućnosti trgovine, uključujući pitanje tarifa, standarda proizvodnje te rješavanja pravnih sporova.

Pregovori

Europsko vijeće (u kojem sjede šefovi vlada država članica) izdalo je smjernice za temelje pregovora. Bivši povjerenik Michel Barnier u ime Europske unije predvodi pregovore, a Vijeće može uvijek razjasniti i osvježiti smjernice.

Što ako se ne postigne dogovor

Ako se ne postigne dogovor i nema novog produljenja roka za pregovore, Ujedinjena Kraljevina automatski napušta EU krajem siječnja 2020. Ako se ne postigne dogovor oko trgovine, zemlja nastavlja trgovati s EU prema pravilima WTO-a.

Saznajte više o planu EU-a u slučaju izlaska bez dogovora

Uloga Parlamenta

Sporazum o britanskom povlačenju ne može stupiti na snagu bez pristanka Parlamenta.

Guy Verhofstadt imenovan je koordinatorom za Brexit od strane Parlamenta. U svom radu savjetuje se s parlamentarnim odborima i ostatkom tima koji se bavi Brexitom.

Zastupnici mogu utjecati na tijek pregovora usvajanjem rezolucija sa službenim stajalištem Parlamenta.

Saznajte više o ulozi Parlamenta

Stajalište Parlamenta

Zastupnici su usvojili stajalište 5. travnja 2017. koje uključuje principe za pregovore između EU-a i Londona. Prioriteti uključuju prava građana koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i prava Britanaca u EU-u, očuvanje mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj i isplata svih financijskih obveza.

Pregovarači EU-a i UK-a dogovorili su zajedničko izvješće o napretku 8. prosinca. Na plenarnoj sjednici 13. prosinca zastupnici su usvojili rezoluciju u kojoj podržavaju izvješće, ali ističu i otvorena pitanja koja će trebati riješiti prije finaliziranja Sporazuma o povlačenju:

  • Širenje građanskih prava na buduće partnere
  • Za građane EU-a i Velike Britanije koji prijavljuju stalno boravište mora biti dostupan jednostavan i deklaratoran administrativni postupak
  • Odluke Suda Europske unije o tumačenju odredbi o pravima građana moraju biti obvezujuće, kao i uloge budućeg neovisnog nacionalnog tijela (ombudsmana), osnovanog radi rješavanja žalbi građana
  • Pravo na slobodno kretanje diljem EU-a za sve građane Ujedinjene Kraljevine koji trenutno borave u državama članicama EU-27
  • Obveze koje se odnose na Sjevernu Irsku moraju se provesti

O ovim pitanjima zastupnici su raspravljali tijekom debate koja je prethodila plenarnom glasanju.

Zastupnici iz novog saziva Parlamenta raspravljali su 18. rujna 2019. o Brexitu i usvojili rezoluciju kojom podupiru stajalište EU-a.

Uvjeti za pregovore 

Daljnje informacije