Poduzeća u EU-u trebaju se što prije početi pripremati za povlačenje Ujedinjene Kraljevine.

MANJE je od mjesec dana prije predviđenog izlaska Velike Britanije iz Unije, a britanski i europski pregovarači još pokušavaju naći kompromis kojim bi se omogućilo da britanski parlament usvoji sporazum o razlazu.

Ne postigne li se sporazum o povlačenju, kojim bi se uvelo prijelazno razdoblje do kraja 2020. (uz mogućnost produljenja predviđenim u Sporazumu o povlačenju), Ujedinjena Kraljevina u carinske će se svrhe od 30. ožujka 2019. smatrati državom koja nije članica EU-a.

Poduzeća u EU-u trebaju se što prije početi pripremati za povlačenje Ujedinjene Kraljevine, ako to još nisu učinila.

Brexit će utjecati na vaše poduzeće ako…

 • … prodajete robu ili pružate usluge Ujedinjenoj Kraljevini, ili
 • … kupujete robu ili primate usluge od Ujedinjene Kraljevine, ili
 • … prevozite robu kroz Ujedinjenu Kraljevinu.

Što to znači?

Ne bude li prijelaznog razdoblja (kako je predviđeno u Sporazumu o povlačenju) ili konačnog dogovora, na trgovinske odnose s Ujedinjenom Kraljevinom od 30. ožujka 2019. primjenjivat će se opća pravila WTO-a, bez primjene povlastica.

To konkretno znači sljedeće:

 • Provodit će se carinske formalnosti, morat će se podnositi deklaracije, a carinska tijela mogu zahtijevati osiguranja za potencijalne ili postojeće carinske dugove.
 • Na robu koja ulazi u EU iz Ujedinjene Kraljevine primjenjivat će se carine, i to bez povlastica.
 • Na određenu robu koja ulazi u EU iz Ujedinjene Kraljevine moći će se primjenjivati zabrane i ograničenja , što znači da će možda biti potrebne uvozne ili izvozne dozvole.
 • Uvozne i izvozne dozvole izdane u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (27 država članica EU-a).
 • Odobrenja za carinska pojednostavnjenja ili postupke , kao što je carinsko skladištenje, izdana u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (27 država članica EU-a).
 • Odobrenja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta (AEO) izdana u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (27 država članica EU-a).
 • Države članice naplaćivat će PDV pri uvozu robe iz Ujedinjene Kraljevine u EU. Izvoz u Ujedinjenu Kraljevinu bit će oslobođen od plaćanja PDV-a.
 • Promijenit će se pravila o prijavi i plaćanju PDV-a (za pružanje usluga kao što su elektroničke usluge te pravila o prekograničnom povratu PDV-a.
 • Za prijevoz robe u Ujedinjenu Kraljevinu bit će potrebna izvozna deklaracija. Za prijevoz trošarinske robe u Ujedinjenu Kraljevinu može se zahtijevati i elektronički trošarinski dokument (eAD).
 • Kretanje trošarinske robe iz Ujedinjene Kraljevine u EU (27 država članica EU-a) morat će biti oslobođeno carinskih formalnosti prije nego što započne kretanje u okviru sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS).

Što trebate učiniti?

Kako bi se izbjegli prekidi poslovanja, sva poduzeća na koja se to odnosi trebaju se pripremiti, odnosno prije 30. ožujka 2019. donijeti sve potrebne odluke i dovršiti sve potrebne administrativne mjere.

Slijedite kontrolni popis u nastavku i saznajte koje praktične mjere trebate poduzeti kako biste se pripremili u što kraćem roku.

BREXIT – KONTROLNI POPIS ZA TRGOVCE

 • PROVJERITE, trguje li vaše poduzeće s Ujedinjenom Kraljevinom i prevozi li robu kroz Ujedinjenu Kraljevinu.

Ako je odgovor potvrdan:

Na ovom popisu možete pronaći podatke za kontakt nacionalnih carinskih uprava.

 • PROVJERITE  je li vaše poduzeće spremno za nastavak trgovanja s Ujedinjenom Kraljevinom ili preko Ujedinjene Kraljevine, odnosno posjeduje li potrebne:
 1. ljudske resurse  (osoblje osposobljeno za carinska pitanja);
 2. tehničke kapacitete  (informatički sustavi i drugo); te
 3. carinska odobrenja, kao što su odobrenja za posebne postupke (skladištenje, obrada ili za robu na koju se primjenjuje pravilo o „posebnoj uporabi”).
 • PROVJERITE pri nacionalnoj carinskoj upravi koja su postojeća carinska pojednostavnjenja na raspolaganju vašem poduzeću, što se primjerice odnosi na:
 1. pojednostavnjenja za stavljanje robe u carinski postupak;
 2. zajednička osiguranja, sa smanjenim iznosima ili oslobođenjima;
 3. pojednostavnjene postupke provoza.
 • RAZMOTRITE  mogućnost podnošenja zahtjeva nacionalnoj carinskoj upravi za dodjelu statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta (AEO).
 • Ako ste se registrirali u minisustav za PDV „Sve na jednom mjestu” u Ujedinjenoj Kraljevini, REGISTRIRAJTE  se u jednoj od 27 država članica EU-a.
 • Ako ste 2018. PDV platili u Ujedinjenoj Kraljevini,  PODNESITE  svoje zahtjeve za povrat PDV-a na vrijeme, kako bi se njihova obrada mogla dovršiti prije 29. ožujka 2019.
 • RAZGOVARAJTE sa svojim poslovnim partnerima (dobavljači, posrednici, prijevoznici, …) jer bi Brexit mogao utjecati i na vaš lanac opskrbe.
 • POSJETITE  stranicu Europske unije s modulima za e-učenje o carinama i oporezivanju kako biste provjerili jesu li vama i vašem osoblju potrebna dodatna osposobljavanja.
 • Detaljnije tehničke informacije možete pronaći na web-stranici Europske komisije koja sadržava „obavijesti o pripravnosti” o brojnim temama, uključujući carine i oporezivanje.

Za dodatne informacije i pomoć obratite se svojim nacionalnim tijelima, lokalnoj trgovačkoj i industrijskoj komori ili sektorskom udruženju.

DODATNE INFORMACIJE I KORISNE POVEZNICE

Brexit – Kontrolni popis za trgovce

Carinski vodič za poduzeća

Informativni članak „Sedam činjenica s kojima poduzeća iz 27 država članica EU-a moraju biti upoznata radi pripreme za Brexit” 

Kontakti nacionalnih tijela 27 država članica EU-a u području carina i oporezivanja

Stranica s obavijestima o pripravnosti iz svih područja

Moduli za e-učenje o carini i oporezivanju