Europska komisija izdala je preporuke po državama članicama za 2016. u kojima utvrđuje smjernice ekonomske politike za pojedine države članice za sljedećih 12 do 18 mjeseci. Osim već utvrđenih postojećih napora na europskoj razini, te su smjernice usredotočene na prioritetne reforme za jačanje oporavka gospodarstava država članica poticanjem ulaganja, provođenjem strukturnih reformi i jačanjem fiskalne odgovornosti. U preporukama se odražavaju i napori koje Komisija ulaže kako bi europski semestar za ekonomsko upravljanje bio učinkovitiji i relevantniji.

Ove je godine Komisija predložila manji broj preporuka koje su usmjerene na ključne ekonomske i socijalne prioritete utvrđene u njezinu Godišnjem pregledu rasta za 2016. Kako bi ojačala nacionalnu odgovornost, osigurala je više vremena i više prilika za suradnju i komunikaciju s državama članicama i dionicima na svim razinama. Više se usredotočila i na izazove u europodručju i međuovisnost gospodarstava, u skladu s dogovorenom preporukom za ekonomsku politiku u europodručju. S obzirom na to da vanjski čimbenici koji pridonose umjerenom oporavku Europe slabe, na važnosti dobivaju domaći izvori rasta. Stoga su današnje preporuke usmjerene na tri prioritetna područja Komisije: u usporedbi s razinama prije krize ulaganja su i dalje mala, ali se povećavaju, čemu pridonosi i Plan ulaganja za Europu.

Potreban je brži napredak u pogledu strukturnih reformi kako bi se potaknuo oporavak i povećao dugoročni potencijal rasta gospodarstava EU-a. Sve države članice trebaju nastaviti provoditi odgovorne fiskalne politike i osigurati strukturu proračuna kojom se pridonosi rastu.

Uvodne izjave objavljene su na Rapidu. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i memorandumu.

Europski semestar_proljeće 2016