Europska komisija je objavila pozive na podnošenje prijedloga za programe promocije europskih poljoprivrednih proizvoda u svijetu i u EU-u.

U odnosu na 2017. kada su sredstva za sufinanciranje programa iznosila 142 milijuna eura, sada je dostupno ukupno 169 milijuna eura. Programi mogu pokrivati različita tematska područja i obuhvaćati, primjerice, opće kampanje u području zdrave prehrane ili posebne tržišne sektore.

Phil Hogan, povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj, izjavio je: EU ima najveći udio u svjetskoj trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i ima najbolju reputaciju u svijetu kad je riječ o prehrambenim proizvodima visoke kvalitete. Tijekom svojih službenih boravaka u inozemstvu imao sam priliku iz prve se ruke uvjeriti koliko su potrošači i poduzeća iz cijeloga svijeta zainteresirani za poljoprivredno-prehrambene proizvode iz EU-a. Pozdravljam te nove programe promocije koji su u prošlosti uspješno otvorili vrata novim podnositeljima zahtjeva i pridonijeli većoj vidljivosti naših proizvoda u svijetu. Prošle su godine prijedlozi za programe promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda premašili raspoloživa sredstva za gotovo deset puta. Stoga, ako vaša organizacija zadovoljava uvjete, vrijeme je da se prijavite. 

Dvije trećine raspoloživih sredstava namijenjeno je promicanju prehrambenih proizvoda iz EU-a u trećim zemljama, posebno u onima s velikim potencijalom za povećanje izvoza tih proizvoda, primjerice Kanadi, Japanu, Kini, Meksiku i Kolumbiji. Kad je riječ o programima u EU-u, naglasak bi trebao biti na informiranju potrošača o različitim EU-ovim programima i oznakama kvalitete, kao što su oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake ekoloških proizvoda. Sektorsko financiranje bit će namijenjeno programima kojima se promiče održivi uzgoj, među ostalim i ovaca i koza. Osigurana su i sredstva za kampanje promicanja zdrave prehrane i konzumiranja voća i povrća. Cijeli popis Komisijinih prioriteta i raspoloživih sredstava dostupan je ovdje.

Tko se može prijaviti?

Zahtjev za sredstva u okviru danas objavljenog poziva na podnošenje prijedloga mogu podnijeti razne organizacije, primjerice trgovinske organizacije i organizacije proizvođača te tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora koja su odgovorna za aktivnosti promocije. Prijedloge za takozvane „jednostavne” programe može podnijeti jedna organizacija ili više organizacija iz iste države članice EU-a, dok prijedloge za programe u kojima sudjeluje više korisnika podnose najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna europska organizacija ili više njih. Kampanje obično traju tri godine.

Prijedlozi se zaprimaju do 12. travnja 2018. na namjenskom portalu pretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici Komisija će ocijeniti prijedloge i na jesen objaviti korisnike kojima se odobrava financiranje.

Agencija EU-a za potrošače, zdravlje, hranu i poljoprivredu (CHAFEA) osigurava brojne alate koji podnositeljima mogu pomoći da uspješno podnesu svoje prijedloge. Više informacija bit će dostupno na „info-danima” koji će se organizirati diljem EU-u. Prvi info-dan održat će se 31. siječnja u Bruxellesu, a namijenjen je svim potencijalnim korisnicima, agencijama za oglašavanje i nacionalnim tijelima.