U ponedjeljak su krenula prva preseljenja iz Turske i vraćanja iz Grčke u okviru sporazuma između EU-a i Turske od 18. ožujka. Tim su sporazumom šefovi država i vlada EU-a te Turska dogovorili okončanje nezakonite migracije iz Turske u EU te njezinu zamjenu zakonitim kanalima preseljenja u Europsku uniju osoba koje imaju pravo na međunarodnu zaštitu u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom.

Sporazum je stupio na snagu 20. ožujka, a 4. travnja određen je kao ciljni datum za početak vraćanja osoba koje u Grčku stignu nakon 20. ožujka, kao i za početak prvih preseljenja. Započela su dva procesa: vraćanja s grčkih otoka u Tursku kako bi se jasno dalo do znanja da je to opasna i pogrešna ruta te prva preseljenja sirijskih izbjeglica iz Turske u Europu kako bi se istaknulo da se Europa na taj način pridržava odgovornosti koje ima kao kontinent odlučan provoditi Ženevsku konvenciju i štititi temeljno pravo na azil. Grčka i Turska dvije su zemlje zadužene za provedbu sporazuma. Njihova tijela moraju obaviti sve zakonodavne i operativne poslove. Komisija Grčkoj pomaže savjetima, stručnim znanjem i podrškom iz proračuna EU-a te koordiniranjem – putem EU-ova koordinatora Maartena Verweya – podrške koju daju ostale države članice i agencije EU-a.

Objavljen je i memorandum.