Saznajte kako zastupnici žele oblikovati zakonodavstvo EU-a o umjetnoj inteligenciji kako bi se u isto vrijeme potaknule inovacije, očuvala sigurnost i zaštitila ljudska prava.

Infografika činjenice i brojke o umjetnoj inteligenciji (razina ulaganja, gospodarska važnost)
Infografika: činjenice i brojke o umjetnoj inteligenciji 

Umjetna inteligencija važan je dio digitalne transformacije društva. Teško je zamisliti život bez njezine upotrebe u mnogim proizvodima i uslugama, a čekaju nas još veće promjene u radu, poslovanju, financijama, zdravstvu, sigurnosti, poljoprivredi i mnogim drugim područjima. Umjetna inteligencija ključna je i za Zeleni plan EU-a i oporavak nakon pandemije COVID-19.

EU priprema prvi skup pravila za upravljanje prilikama i prijetnjama koje donosi umjetna inteligencija, s naglaskom na izgradnji povjerenja u umjetnu inteligenciju, uključujući rješavanje mogućeg učinka na pojedince, društvo i gospodarstvo, pružajući pritom okruženje u kojem europski istraživači, programeri i poduzeća mogu napredovati. Komisija želi povećati privatna i javna ulaganja u tehnologije umjetne inteligencije na 20 milijardi eura godišnje.

Činjenice i brojke o patentima i radnim mjestima vezanim uz umjetnu inteligenciju
Infografika o patentima i radnim mjestima 

Rad Parlamenta na zakonodavstvu o umjetnoj inteligenciji

Prije predstavljanja prijedloga Komisije o umjetnoj inteligenciji, koji se očekuje početkom 2021., Parlament je osnovao poseban odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu koji se bavi analizom njezinog učinka na gospodarstvo EU-a. „Europa treba razviti pouzdanu umjetnu inteligenciju, kod koje nema pristranosti i diskriminacije i koja služi općem dobru, i u isto vrijeme osigurati mogućnosti za prosperitet poduzeća, industrije i gospodarstva”, izjavio je predsjednik odbora Dragoș Tudorache (Renew, Rumunjska).

Osim toga, Parlament je 20. listopada donio tri izvješća u kojima se opisuje kako EU može najbolje regulirati umjetnu inteligenciju radi poticanja inovacija, etičkih standarda i povjerenja u tehnologiju.

Zastupnici su izjavili da pravila moraju biti antropocentrična. U izvješću se predlaže kako očuvati sigurnost, transparentnost i odgovornost, kako spriječiti pristranost i diskriminaciju, poticati društvenu i ekološku odgovornost te osigurati poštovanje temeljnih prava. „Građanin je u središtu ovog prijedloga”, izjavio je izvjestitelj Ibán García del Blanco (S&D, Španjolska) na konferenciji za medije.

Axel Voss (EPP, Njemačka) objasnio je da je cilj sustava građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju izgraditi povjerenje kroz zaštitu građana i poticanje inovacija kroz pružanje pravne sigurnosti poduzećima. „Ne želimo revoluciju. Trebaju postojati jedinstvena pravila za poduzeća, a u obzir treba uzeti postojeće zakonodavstvo”, rekao je.

Kad je riječ o pravima intelektualnog vlasništva, Parlament je naglasio važnost učinkovitog sustava za daljnji razvoj umjetne inteligencije, uključujući pitanje patenata i novih kreativnih procesa. Među pitanjima koja treba riješiti nalazi se i ono o intelektualnom vlasništvu nad nečim što je u potpunosti razvila umjetna inteligencija, rekao je izvjestitelj Stéphane Séjourné (Renew, Francuska).

Parlament radi na nizu drugih pitanja povezanih s umjetnom inteligencijom:

Daljnje informacije