Europska komisija danas je objavila preliminarne rezultate javnog savjetovanja o sezonskom pomicanju satova u Europi.

U internetskom savjetovanju, koje je trajalo od 4. srpnja do 16. kolovoza 2018., zaprimljeno je 4,6 milijuna odgovora iz svih 28 država članica, što je najveći broj u dosadašnjim javnim savjetovanjima Komisije. Prema preliminarnim rezultatima (vidjeti prilog) 84 % ispitanika smatra da treba odustati od polugodišnjeg pomicanja sata.

Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc predstavila je te preliminarne rezultate Kolegiju povjerenika, koji je održao prvu raspravu o mogućim sljedećim koracima. Povjerenica Bulc izjavila je: Milijuni Europljana sudjelovali su u našem javnom savjetovanju kako bi izrazili svoje mišljenje. Poruka je vrlo jasna: 84 % ispitanika želi da se prestane s pomicanjem sata. Djelovat ćemo u skladu s tim rezultatima i pripremiti zakonski prijedlog za Europski parlament i Vijeće, koji će o tome zajednički odlučiti.

Prema preliminarnim rezultatima više od tri četvrtine (76 %) ispitanika doživljava polugodišnje pomicanje sata kao „vrlo negativno” ili „negativno” iskustvo. Kao razloge za odustajanje od pomicanja sata ispitanici su navodili negativan utjecaj na zdravlje, povećan broj prometnih nesreća te zanemarive uštede energije.

Predsjednik Europske komisije Juncker stavio je pitanje ljetnog računanja vremena u politički program kao dio svog obećanja da EU treba igrati veliku ulogu u velikim stvarima, a državama članicama treba prepustiti odluke kad je djelovanje na nacionalnoj razini primjerenije. Javno je savjetovanje organizirala Europska komisija u okviru tekuće procjene trenutačnog sustava prema kojem se u Europi satovi pomiču dvaput godišnje. Savjetovanje je pokrenuto na zahtjev država članica, a uslijedilo je nakon izglasavanja rezolucije u veljači 2018. u Europskom parlamentu.

Sljedeći koraci

Konačni rezultati javnog savjetovanja bit će objavljeni tijekom sljedećih tjedana. Komisija će Europskom parlamentu i Vijeću uputiti prijedlog za promjenu trenutačnog sustava pomicanja sata.

Kontekst

Od 4. srpnja do 16. kolovoza 2018. Europska komisija organizirala je javno savjetovanje u okviru tekuće procjene trenutačnog sustava sezonskog pomicanja sata u Europi. Savjetovanje je provedeno u obliku ankete na internetu radi prikupljanja stajališta Europljana o tom pitanju. Naglasak je bio na osobnim iskustvima s pomicanjem sata, a uz to su ispitanici trebali izraziti svoje preferencije među glavnim mogućnostima (na primjer, zadržavanje postojećeg sustava bez izmjena ili njegovo ukidanje u cijelom EU-u). Javna savjetovanja jedan su od alata kojima se Komisija koristi kako bi procijenila svoju politiku, ali pritom ne zanemaruje druge elemente kao što su znanstvene studije. Neka prethodna istaknuta javna savjetovanja uključuju zakonodavstvo o pticama i staništima (više od 550 000 odgovora) ili modernizaciju zajedničke poljoprivredne politike (više od 322 000 odgovora).

Većina država članica ima dugu tradiciju pomicanja sata, većinom još iz doba Prvog i Drugog svjetskog rata ili naftne krize 70-ih godina. Od 1980.-tih Europska unija postupno je donosila zakonodavstvo kako bi se pomicanje sata uskladilo diljem EU-a te kako bi se dokinule razlike među državama članicama. Od 1996. godine svi građani EU-a pomiču sat za jedan sat unaprijed posljednje nedjelje u ožujku te jedan sat unazad posljednje nedjelje u listopadu. Svrha pravila na razini EU-a nije bila usklađivanje sustava računanja vremena u EU-u, već pronalazak rješenja za probleme, u prvom redu one u sektoru prometa i logistike, koji proizlaze iz nekoordiniranog pomicanja sata tijekom godine.

Pored ljetnog računanja vremena u Europskoj uniji, države članice primjenjuju tri različite vremenske zone, odnosno tri standardna vremena. Odluka o standardnom vremenu u nadležnosti je pojedine države.

PRILOG

Svi su rezultati preliminarni te podliježu promjenama

Sudjelovanje u svakoj državi članici (izraženo kao postotak stanovništva pojedine države):

Njemačka 3,79 %
Austrija 2,94 %
Luksemburg 1,78 %
Finska 0,96 %
Estonija 0,94 %
Cipar 0,88 %
Slovenija 0,73 %
Slovačka 0,60 %
Češka 0,59 %
Francuska 0,59 %
Belgija 0,55 %
Hrvatska 0,52 %
Švedska 0,48 %
Latvija 0,39 %
Poljska 0,34 %
Grčka 0,34 %
Litva 0,34 %
Portugal 0,33 %
Malta 0,25 %
Irska 0,24 %
Mađarska 0,21 %
Španjolska 0,19 %
Bugarska 0,18 %
Nizozemska 0,16 %
Danska 0,11 %
Italija 0,04 %
Rumunjska 0,04 %
Ujedinjena Kraljevina 0,02 %

Kojoj biste od sljedećih mogućnosti dali prednost?

Image 1

Kakvo je Vaše osobno iskustvo s pomicanjem sata?

Image 2