Shema školskog voća i povrća je vrlo uspješna mjera koja se u Hrvatskoj provodi već 3 godinu za redom. To je mjera koja promovira zdrave prehrambene navike kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi.

Shema funkcionira na način da se djeci u škole, jednom tjedno tijekom cijele školske godine, dostavlja voće i povrće te im se nudi kao zaseban obrok (100-150 grama  voća po obroku, neovisno od obroka u okviru školske prehrane).

Shema školskog voća i povrća se provodi od 2013. godine kada je u njoj sudjelovalo 720 škola i nešto manje od 140.000 učenika od 1.do 4. razreda, a voće je isporučivalo 15 dobavljača. U drugoj godini provedbe sheme uključili su se i učenici od 1. do 8. razreda, odnosno više od 770 škola i nešto manje od 300.000 učenika, a voće je isporučivalo duplo više dobavljača. Ove školske godine koja je na izmaku imamo 32 dobavljača koji pokrivaju 770 škola i dostavljaju sve vrste voća i povrća: breskva, jabuka, nektarina, šljiva, mandarina, kruška, jagoda, trešnja, mrkva i rajčica.

APPRRR do sada je u okviru sheme školskog voća i povrća dobavljačima isplatila ukupno 32 milijuna kuna. EU financira 90% potpore, dok hrvatski proračun sudjeluje s 10%.

Novost za sljedeću godinu (2016/2017) je mogućnost sudjelovanja i učenika srednjih škola i učeničkih domova, uz osnovne škole. Na javni poziv koji je Agencija raspisala mogu se javiti svi dobavljači koji su registrirani za djelatnost trgovine hranom i koji su voljni isporučivati voće školama.Potrebno se prijaviti Agenciji za plaćanja do 20. svibnja ove godine, nakon čega će  Agencija na svojoj web stranici objaviti:

  • popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog poziva
  • popis škola s brojem učenika koji sudjeluju u shemi
  • iznos potpore po školi prema broju učenika.

Ove školske godine koja je u tijeku procijenjeni iznos potpore po učeniku iznosi 4,29 eura (32,76 kn bez PDV-a). Potpora se računa tako da se ukupan iznos potpore za čitavu školsku godinu podijeli s brojem učenika koji sudjeluju u shemi.   Dobavljači koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i škole koje mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća moraju sklopiti Ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća. Sklopljene Ugovore dobavljači moraju dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 20. srpnja 2016godine.

Dobavljač i škola dogovaraju učestalost raspodjele voća i povrća tjedno, vrste voća i povrća koje se isporučuju te ukupan broj učenika. Između ostalog, dobavljač je dužan svaki tjedan (svih 35 školskih tjedana) isporučiti 100-150 grama voća po učeniku, a cijena po učeniku ne smije prijeći utvrđenu za cijelu školsku godinu.

Dakle, cijene voća formiraju dobavljači i u prosjeku one ne odskaču bitno od onih na tržnici ili supermarketima. U cijenu voća dobavljač mora uračunati sve svoje troškove (skladištenje, pakiranje, transportni troškovi – bez obzira na udaljenost od škole, mali broj učenika i sl.) te trošak pripreme dokumentacije za APPRRR (izvještajne tablice, dostavnice, zahtjevi).

APPRRR kontrolira poštivanje odredbi ugovora s pojedinom školom. Kontrole na terenu se odvijaju  tokom cijele godine. Inspekcijski nadzor tržišnih standarda voća i povrća obavlja Poljoprivredna inspekcija – u školama prije samog preuzimanja voća i povrća.