Više o mjerama koje poduzima Europska unija kako bi ostvarila smanjenje emisija ugljičnih plinova u različitim sektorima.

Kako bi se ublažile klimatske promjene, EU je preuzeo obveze iz Pariškog sporazuma te obećao smanjenje emisija za 40 posto ispod razina iz 1990. do godine 2030.

Europska komisija je u studenom 2018. predložila dugoročnu strategiju EU-a za postizanje klimatski neutralne ekonomijedo 2050. Uoči sastanka Vijeća u svibnju, gdje se očekuje da će čelnici EU-a usvojiti strategiju, Europski parlament je 14. ožujka izglasao rezoluciju sa svojim preporukama. Zastupnici su pozvali na povećanje cilja smanjenja emisija do 2030. godine i ponovili stajalište Parlamenta da se izdvoji najmanje 35 posto izdataka za istraživanje (Horizon Europe) kako bi se podržala borba prottv klimatskih promjena.

Više o napretku EU-a prema ostvarenju ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena u infografici.

Kako bi se postigli ciljevi postavljene su ambiciozne pravne mjere.

Reforma ETS-a za industriju

Sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova (ETS od eng. Emissions trading system) Europske unije ima za cilj smanjenje industrijskih emisija kroz trgovinu dozvolama za svaku tonu CO2 poduzeća emitiraju.

ETS je prvo i najveće tržište emisijama stakleničkih plinova na svijetu. Regulira oko 45 posto emisija iz EU-a, pokriva 11 tisuća elektrana i tvornica, a cilj je uz pomoć ETS-a smanjiti emisije za 43 posto u usporedbi s 2005.

Saznajte više o Sustavu trgovine emisijama stakleničkih plinova.

Emisije iz drugih sektora

Sve što ETS ne pokriva – prijevoz, poljoprivredu, građevinu i upravljanje otpadom – odgovara za 60 posto emisija u EU-u koje se namjeravaju rezati za 30 posto do 2030. u usporedbi s 2005. Ovo će se postići kroz nacionalne ciljeve koji se računaju temeljem bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) po glavi stanovnika. Podrška će biti osigurana za siromašnije države članice.

Saznajte više o ciljevima država članica.

Bolje upravljanje šumama

Šume upijaju 10,9 posto emisija stakleničkih plinova iz EU-a svake godine, što je potencijal koji se može iskoristiti u borbi protiv klimatskih promjena.

Cilj zakona je spriječiti emisije uzrokovane sječom šuma i obvezati svaku državu članicu da kompenzira izmjene zemljišta bilo boljim upravljanjem ili sadnjom novih šuma.

Više o pravilima za zdrave šume u državama članicama.

Emisije iz automobilske industrije

Automobili i laka gospodarska vozila proizvode 15 posto emisija CO2 u Europi. Zastupnici su stoga podržali prijedlog o smanjenju standardnih emisija CO2 iz vozila te poticanju proizvodnje električnih vozila. Saznajte više.

Daljnje informacije