Nakon intenzivnih pregovora Europska komisija je s Ujedinjenom Kraljevinom postigla dogovor o uvjetima njezine buduće suradnje s Europskom unijom.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Bilo je vrijedno boriti se za ovaj dogovor jer sada imamo pošten i uravnotežen sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom, kojim ćemo zaštititi europske interese, osigurati pošteno tržišno natjecanje, a svojim ribarskim zajednicama osigurati prijeko potrebnu predvidljivost. Napokon možemo Brexit ostaviti iza sebe i okrenuti se budućnosti. Europa sada ide dalje.

Glavni pregovarač Europske komisije, Michel Barnier rekao je: Stigli smo na kraj veoma intenzivnog razdoblja od četiri godine, a osobito zadnjih devet mjeseci, tijekom kojega smo pregovarali o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i sasvim novom partnerstvu, i danas smo se konačno dogovorili. Prioritet nam je tijekom pregovora bio zaštita naših interesa i radostan sam što smo u tome uspjeli. Sada o sporazumu moraju odlučiti Europski parlament i Vijeće.

Nacrt Sporazuma o trgovini i suradnji sastoji se od tri glavna dijela:

 • Sporazum o slobodnoj trgovini: novo gospodarsko i socijalno partnerstvo s Ujedinjenom Kraljevinom
 • Sporazum ne obuhvaća samo trgovinu robom i uslugama, nego i brojna druga područja koja su u interesu EU-a, kao što su ulaganja, tržišno natjecanje, državne potpore, porezna transparentnost, zračni i cestovni prijevoz, energetika i održivost, ribarstvo, zaštita podataka te koordinacija sustava socijalne sigurnosti.
 • Njime su predviđene nulte carinske stope i nulte kvote za svu robu koja je u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu.
 • Dvije su se stranke obvezale čvrsto štititi jednake uvjete održavanjem visoke razine zaštite u područjima kao što su zaštita okoliša, borba protiv klimatskih promjena i cijene ugljika, socijalna i radnička prava, porezna transparentnost i državne potpore, uz učinkovitu nacionalnu provedbu, obvezujući mehanizam rješavanja sporova i mogućnost obiju strana da poduzimaju korektivne mjere.
 • EU i Ujedinjena Kraljevina postigli su dogovor o novom okviru za zajedničko upravljanje ribljim stokovima u vodama EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Ujedinjena Kraljevina moći će dalje razvijati britanske ribolovne aktivnosti, a zaštitit će se život europskih ribarskih zajednica i očuvati prirodni resursi.
 • Kad je riječ o prometu, sporazumom se predviđa trajna i održiva zračna, cestovna, željeznička i pomorska povezanost, iako je pristup tržištu ispod razine koju nudi jedinstveno tržište. Uključene su odredbe kojima se jamče jednaki uvjeti tržišnog natjecanja prijevoznika iz EU-a i Ujedinjene Kraljevine kako se ne bi ugrozila prava putnika, radnička prava ni sigurnost prometa.
 • Kad je riječ o energiji, sporazum daje novi model za trgovinu i međusobnu povezanost te jamstva za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje, među ostalim u odnosu na sigurnosne standarde za energiju iz odobalnih izvora i obnovljivu energiju.
 • Kad je riječ o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, cilj je sporazuma osigurati brojna prava građana Unije i državljana Ujedinjene Kraljevine. To se odnosi na građane Unije koji rade u Ujedinjenoj Kraljevini, putuju ili se sele u Ujedinjenu Kraljevinu te na državljane Ujedinjene Kraljevine koji rade u Europskoj uniji, putuju ili se sele u Uniju nakon 1. siječnja 2021.
 • Naposljetku, sporazumom se omogućuje daljnje sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u nizu važnih Unijinih programa u razdoblju od 2021. do 2027., kao što je Obzor Europa (uz financijski doprinos Ujedinjene Kraljevine proračunu EU-a).
 • Novo partnerstvo za sigurnost naših građana
 • Sporazumom o trgovini i suradnji uspostavlja se novi okvir za provedbu zakona i pravosudnu suradnju u kaznenim i građanskim stvarima. Sporazum prepoznaje potrebu za snažnom suradnjom nacionalnih policijskih i pravosudnih tijela, osobito u borbi protiv djela prekograničnog kriminala i terorizma i njihovu kaznenom progonu. Njime se grade novi operativni kapaciteti jer Ujedinjena Kraljevina, kao država koja nije članica Unije, a nalazi se i izvan schengenskog područja, neće imati jednake kapacitete kao i dosad. Suradnja u području sigurnosti može se obustaviti prekrši li Ujedinjena Kraljevina obvezu daljnjeg poštovanja Europske konvencije o ljudskim pravima i njezine provedbe na nacionalnoj razini.
 • Horizontalni sporazum o upravljanju: trajan okvir
 • Kako bi se poduzećima, potrošačima i građanima pružila maksimalna pravna sigurnost, u posebnom poglavlju o upravljanju objašnjeno je kako će se sporazum provoditi i kontrolirati. Uspostavlja se i Zajedničko vijeće za partnerstvo, koje će se brinuti za pravilnu primjenu i tumačenje Sporazuma te raspravljati o svim pitanjima koja se pojave.
 • Obvezujućim mehanizmima provedbe i rješavanja sporova osigurat će se poštovanje prava poduzeća, potrošača i građana. To znači da će se poduzeća u Uniji i Ujedinjenoj Kraljevini natjecati pod jednakim uvjetima i neće svoju regulatornu autonomiju koristiti za dodjelu nepoštenih subvencija ni narušavanje tržišnog natjecanja.
 • U slučaju kršenja sporazuma obje stranke imaju pravo na međusektorske protumjere. To se odnosi na sva područja gospodarskog partnerstva.

Suradnja u području vanjske politike, vanjske sigurnosti i obrane nije obuhvaćena Sporazumom jer Ujedinjena Kraljevina nije željela o tome pregovarati. Stoga od 1. siječnja 2021. neće biti okvira unutar kojega bi Ujedinjena Kraljevina i Europska unija razvijale i koordinirale zajednički odgovor na vanjskopolitičke izazove, primjerice nametanje sankcija državljanima ili gospodarstvima trećih zemalja.

Sporazum o trgovini i suradnji obuhvaća brojna područja koja su u Unijinu interesu. Uvelike nadilazi tradicionalne sporazume o slobodnoj trgovini i čvrst je temelj za očuvanje našeg dugogodišnjeg prijateljstva i suradnje. Njime se štite cjelovitost jedinstvenog tržišta i nedjeljivost četiriju sloboda (ljudi, roba, usluge i kapital). On odražava činjenicu da Ujedinjena Kraljevina izlazi iz ekosustava zajedničkih pravila, mehanizama nadzora i provedbenih mehanizama Europske unije te stoga više ne može uživati prednosti članstva u Europskoj uniji ni jedinstvenog tržišta. On nipošto ne daje one velike prednosti koje je Ujedinjena Kraljevina uživala kao država članica Europske unije.

Nastupaju velike promjene: pripreme za 1. siječnja 2021.

Čak i uz novi Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine na snazi, 1. siječnja 2021. nastupit će velike promjene.

Tog će dana Ujedinjena Kraljevina istupiti iz Unijina jedinstvenog tržišta i carinske unije, svih Unijinih politika i međunarodnih sporazuma. Bit će to kraj slobode kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

EU i Ujedinjena Kraljevina bit će dva odvojena tržišta; dva različita regulatorna i pravna prostora. Zbog toga će u oba smjera nastati prepreke trgovini robom i uslugama, prekograničnoj mobilnosti i razmjenama kakve danas ne postoje.

Sporazum o povlačenju

Sporazum o povlačenju i dalje je na snazi. On, među ostalim, štiti prava građana EU-a i državljana Ujedinjene Kraljevine, financijske interese Unije te, što je najvažnije, mir i stabilnost na otoku Irskoj. Potpuna i pravovremena provedba tog sporazuma ostaje jedan od prioriteta Europske unije.

Zahvaljujući intenzivnim raspravama Europske unije i Ujedinjene Kraljevine u okviru Zajedničkog odbora i raznih posebnih odbora, Sporazum o povlačenju i, osobito, Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj počet će se primjenjivati 1. siječnja.

Zajednički odbor EU-a i Ujedinjene Kraljevine podržao je 17. prosinca sve formalne odluke i druga praktična rješenja za provedbu Sporazuma o povlačenju. U okviru tih sporazumnih rješenja Ujedinjena Kraljevina pristala je povući sporne klauzule Zakona o unutarnjem tržištu Ujedinjene Kraljevine i neće uvoditi slične odredbe u Zakon o oporezivanju.

Sljedeći koraci

Hitno treba omogućiti da Sporazum o trgovini i suradnji stupi na snagu.

 • Naime, kao bivša država članica, Ujedinjena Kraljevina ima snažne veze s Unijom u raznim gospodarskim i drugim područjima. Ti će se odnosi znatno narušiti, i to na štetu građana, poduzeća i drugih dionika, ako se pravni okvir koji ih uređuje ne počne primjenjivati nakon 31. prosinca 2020.
 • Premda su pregovori završeni kasno, tek uoči isteka prijelaznog razdoblja, to ne bi smjelo dovesti u pitanje pravo Europskog parlamenta na demokratski nadzor, u skladu s Ugovorima.
 • S obzirom na te iznimne okolnosti, Komisija predlaže privremenu primjenu Sporazuma na ograničeni rok do 28. veljače 2021.

Komisija će brzo predložiti odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni te o sklapanju Sporazuma.

Vijeće zatim mora jednoglasnom odlukom svih 27 država članica donijeti odluku kojom odobrava potpisivanje Sporazuma i njegovu privremenu primjenu od 1. siječnja 2021. Po završetku tog postupka Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine može se službeno potpisati.

Tada će se od Europskog parlamenta zatražiti suglasnost s tekstom Sporazuma.

Kao posljednji korak s Unijine strane, Vijeće mora donijeti odluku o sklapanju Sporazuma.

Dodatne informacije

Više informacija o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Sporazumu o povlačenju