Europska komisija objavila je izvješća u kojima su prikazani profili zdravstvenih sustava 30 zemalja.

Profili zdravlja po zemljama objavljeni su uz popratno izvješće u kojem su predstavljene neke od najvažnijih tendencija u transformaciji naših sustava zdravstvene skrbi i izneseni glavni zaključci iz tih profila.

Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, izjavio je: Različita istraživanja i rasprave diljem Europe dokazali su da je zdravlje među glavnim prioritetima europskih građana. Posebno mi je zadovoljstvo što promocija zdravlja i prevencija bolesti konačno dobivaju pozornost koju zaslužuju. Stoga sam vrlo ponosan što sam pokrenuo ciklus Stanje zdravlja u EU-u i što su dva ciklusa uspješno završena u suradnji s OECD-om i Europskim opservatorijem za zdravstvene sustave i politike za 28 država članica EU-a, Norvešku i Island. Jasno se vidi da ta solidna baza znanja o pojedinim zemljama i o EU-u u cjelini pomaže nacionalnom kreiranju politika i suradnji na razini EU-a. Nadam se da će moja nasljednica nastaviti ovu inicijativu i da će se još više država članica uključiti u dobrovoljne rasprave o zaključcima ciklusa i razmjenjivati dobru praksu.

Glavni zaključci

Profili zdravlja po zemljama sadržavaju temeljitu analizu zdravstvenih sustava u kojima se razmatra zdravlje stanovništva i važni čimbenici rizika te učinkovitost, dostupnost i otpornost zdravstvenih sustava u svakoj državi članici EU-a. U njima se jasno odražavaju zajednički ciljevi država članica i upućuje na područja u kojima Komisija može poticati uzajamno učenje i razmjenu dobre prakse.

U popratnom izvješću iznesene su neke od najvažnijih tendencija u transformaciji naših zdravstvenih sustava:

  • Otpor prema cijepljenju velika je prijetnja javnom zdravlju u cijeloj Europi, a ona se može suzbiti poboljšanjem zdravstvene pismenosti, borbom protiv dezinformacija i aktivnim djelovanjem zdravstvenih radnika.
  • Digitalna transformacija promicanja zdravlja i prevencije bolesti može dovesti do toga da imamo dobitnike i gubitnike. Osobe koje bi mogle imati najviše koristi od mobilnog zdravstva i sličnih digitalnih alata ponekad imaju i najteži pristup njima.
  • Razlike u dostupnosti zdravstvene skrbi i dalje su prisutne u EU-u. Pri mjerenju te dostupnosti i brojnih prepreka koje postoje potrebno je uzeti u obzir kliničke potrebe i socioekonomske uvjete pacijenata.
  • Razvoj kombiniranih kvalifikacija zdravstvenog osoblja mogao bi uvelike dovesti do povećanja otpornosti zdravstvenih sustava. Uspješne primjere delegiranja poslova među zdravstvenim radnicima nalazimo diljem EU-a, posebno kad je riječ o jačanju uloge medicinskih sestara i ljekarnika.
  • Životni vijek lijekova područje je koje državama članicama nudi velik prostor za suradnju u osiguravanju sigurnog, učinkovitog i pristupačnog liječenja te uključuje sve od racionalne potrošnje do odgovornog propisivanja lijekova.

Kontekst

Europska komisija pokrenula je 2016. ciklus Stanje zdravlja u EU-u, kojim posreduje u prikupljanju znanja kako bi državama članicama EU-a pomogla u poboljšanju zdravlja građana i zdravstvenih sustava. U izvješćima se kontekstualnom i sveobuhvatnom analizom i uvidima smanjuje nedostatak znanja koji je prepoznat kao glavna prepreka kreatorima zdravstvene politike. Izvješća u velikoj mjeri upotrebljavaju nacionalna tijela.

Više informacija

30 profila zdravlja po zemljama, popratno izvješće i dodatne informacije možete pronaći ovdje