flag-1198978_960_720Europski semestar ciklus je usklađivanja gospodarskih i poreznih politika u Europskoj uniji. Odvija se u prvih šest mjeseci u godini, zbog čega je i dobio naziv „semestar“. Europski semestar dio je šire reforme gospodarskog upravljanja Europskom unijom.

Cilj europskog semestra jest uskladiti gospodarske i proračunske politike država članica kako bi se pridonijelo stabilnosti Europske unije, zajamčila stabilnost javnih financija država članica, potaknuo gospodarski rast te spriječile prekomjerne makroekonomske neravnoteže u EU-u.

Europski semestar pokrenut je 2011. godine radi smanjenja utjecaja gospodarske krize i poticanja gospodarskog rasta u Europskoj uniji.

Europska komisija u studenom svake godine objavljuje Godišnji pregled rasta (engl. Annual Growth Survey, AGS), prioritete Europske unije za predstojeći semestar u području gospodarstva, proračunske politike te politike rada, rasta i zapošljavanja.

Europska komisija objavljuje i Izvješće o mehanizmu upozoravanja  (engl. Alert Mechanism Report, AMU) u kojem se analiziraju moguće makroekonomske neravnoteže u državama članicama (MIP).  Izvješće o mehanizmu upozoravanja sastoji se od 14 ekonomskih pokazatelja (uz pomoćne pokazatelje) na temelju kojih započinje godišnji ciklus izvještavanja.

U veljači Europska komisija objavljuje izvješća za pojedinačne zemlje (engl. Country Report), uključujući Hrvatsku, na temelju kojih države članice izrađuju program stabilnosti i konvergencije te nacionalni program reformi.

Na temelju tako prikupljenih podataka Europska komisija izrađuje ažurirane preporuke za pojedinačne zemlje.

Europski semestar i Hrvatska

Republika Hrvatska prvi je put sudjelovala u ciklusu europskog semestra 2013. godine na dobrovoljnoj i neformalnoj osnovi, pri čemu Vijeće Europske unije nije donijelo specifične preporuke za Hrvatsku.

U Izvješću o mehanizmu upozoravanja za Hrvatsku za 2015. godinu naglašeno je šest od četrnaest pokazatelja, zbog čega je za Hrvatsku potrebno provesti detaljnije analize.

Preporuke Vijeća Europske unije za Hrvatsku (srpanj 2015.):

Izvor: Predstavništvo EK