EU se i dalje suočava s posljedicama pandemije i istovremeno radi na ključnim prioritetima kao što su klimatske promjene. Evo što nas čeka u 2021.

Plan oporavka i dugoročni proračun EU-a

Krajem 2020. Parlament je dao suglasnost za proračun EU-a za razdoblje 2021.-2027. i odobrio povezane promjene, kao što je uspostava mehanizma vladavine prava.

Zastupnici trebaju utvrditi pravila o funkcioniranju svih programa koji su dio dugoročnog proračuna i plana oporavka.

Zeleni oporavak

Zeleni plan, koji je u središtu plana EU-a za oporavak od koronakrize, ove će godine donijeti mnoge inicijative vezane za održivost. Poljoprivreda, kružno gospodarstvo, biološka raznolikostšume, energija, emisije i sustav trgovanja emisijama neke su od tema kojima će se zastupnici baviti.

Klima

EU zaključuje pregovore o zakonu o klimi, a pravno obvezujući cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. i dalje je jedan od glavnih prioriteta Parlamenta. Zastupnici također žele smanjiti emisije za 60 posto do 2030.

Digitalne usluge

Ovo će biti godina reguliranja internetskih platformi. Krajem 2020. Komisija je predložila Akt o digitalnim uslugama kako bi se odredile smjernice za promjene u internetskom okruženju i kako bi ono postalo bolje i sigurnije za korisnike i poduzeća. Parlament je iznio svoje prioritete u listopadu 2020., prije prijedloga Komisije.

Umjetna inteligencija

Početkom 2021. Komisija će predložiti novo zakonodavstvo o umjetnoj inteligenciji usmjereno na rješavanje njezinih tehnoloških, etičkih, pravnih i socioekonomskih aspekata. Parlament želi antropocentrično zakonodavstvo koje se temelji na europskim vrijednostima te istodobno pridonosi jačanju gospodarstva.

Migracije

Europski parlament preispitat će zakonodavstvo kojim se želi stvoriti zajednička politika EU-a u području azila i migracija. Cilj je novih mjera, koje je predložila Komisija, promijeniti i poboljšati postojeće postupke azila kroz zajedničku odgovornost i solidarnost, uz istodobnu zaštitu vanjskih granica EU-a.

Konferencija o budućnosti Europe

Konferencija o budućnosti Europe inicijativa je kroz koju se razmatraju promjene koje mogu bolje pripremiti EU za budućnost, uz izravno sudjelovanje građana. Početak je odgođen zbog koronakrize, no dvogodišnje savjetovanje trebalo bi se intenzivirati u 2021.

Poljoprivreda

Parlament, Komisija i Vijeće trebaju zaključiti pregovore o reformama zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2022.-2027., uključujući usklađivanje sa Zelenim planom i ciljevima zaštite okoliša. Zastupnici će razmotriti i novu politiku „od polja do stola”.

EU za zdravlje

U novoj godini pokrenut će se program „EU za zdravlje“ koji treba pomoći državama članicama u boljoj suradnji i koordinaciji u kriznim vremenima. Glavni su prioriteti zaštita ljudi od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, bolja dostupnost lijekova i jači zdravstveni sustavi. Zastupnici će početkom 2021. glasovati o privremenom dogovoru s Vijećem o pravilima programa.

Mehanizam civilne zaštite

Parlament želi izmijeniti Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu kako bi se poboljšalo upravljanje krizama i povećala pripravnost za hitne situacije velikih razmjera kao što su COVID-19 i prirodne katastrofe. Zastupnici žele omogućiti EU-u kapacitete za hitne slučajeve i zagovaraju bolju prevenciju. Parlament će s Vijećem pregovarati o unaprijeđenom sustavu koji bi trebao postati operativan 2021.

Svemirski program

Ove bi godine trebao biti usvojen svemirski program EU-a za razdoblje 2021.-2027., uključujući proširenje područja primjene postojeće Agencije za europske globalne navigacijske satelitske sustave i njezino preimenovanje u Agenciju Europske unije za svemirski program.

Brexit

Početak godine (1. siječnja) označio je službeni kraj prijelaznog razdoblja između Ujedinjene Kraljevine i EU-a. Parlament će biti uključen u stvaranje novih veza, uključujući sklapanje ad hoc sporazuma u ključnim područjima kao što je zrakoplovstvo.