EDIC Čakovec centar sudjelovao je na trening seminaru za nove EDIC centre koji se održao u Bruxellesu 08. i 09. ožujka 2018. godine.

Na treningu bilo je pokriveno niz tema vezanih za rad EDIC centara i EDIC mrežu. Tako je predstavljen Ured za publikacije preko kojeg EDIC centar može besplatno naručivati promotivne brošure i materijale. Predstavljen je i kontaktni centar za EDIC-e koji se bavi pružanjem podrške i odgovaranjem na upite na koje lokalni EDIC – i ne mogu dati odgovore.

Također, predstavljena je i nova online platforma za mjesečno izvještavanje o aktivnostima i događanjima koji je svaki EDIC dužan podnositi Europskoj komisiji.

Na treningu se raspravljalo o sadašnjim i budućima važnim kampanjama Europske unije kao što su InvestEU (kako EU financiranje ima utjecaj na živote ljudi), EU&ME (mogućnosti koje EU nudi za mlade) te EUProtects (što EU čini po pitanju sigurnosti građana).

Posebna pažnja dana je kampanji koju priprema Europski Parlament, a tiče se izbora za Europski Parlament koji će se održati u svibnju 2019. godine.