Komisija i Europski investicijski fond (EIF) danas su najavili ulaganje u svemirski sektor u iznosu od 300 milijuna eura, od čega 100 milijuna eura iz proračuna EU-a, čime se podupiru revolucionarne inovacije u industriji.

Sudjelovanje EIF-a podupire Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), glavni stup Plana ulaganja za Europu. Ovo ulaganje odnosi se na dva fonda usmjerena na svemirske tehnologije, Orbital Ventures i Primo Space, u sklopu prvog projekta u svemirskom sektoru koji podupire EU, pilot inicijative fonda vlasničkog kapitala za svemir u okviru instrumenta InnovFin.

Orbital Ventures, paneuropski fond za početno financiranje, usmjeren je na svemirske tehnologije, uključujući uzlazne (komunikacije, kriptografija, pohrana i obrada podataka, geolokacija, promatranje Zemlje) i silazne (svemirska oprema, materijali, elektronika, robotika, rakete, sateliti) sektore.

Primo Space, talijanski ulagač u tehnologije u ranoj fazi prvi je fond koji je EIF odabrao u okviru ovog pilot-projekta. EIF sada povećava svoju potporu. Fond je jedno od prvih sredstava za prijenos tehnologije usmjeren samo na svemirske tehnologije u Europi, a prvi u Italiji. Ulaže u projekte ili poduzeća za provjeru koncepta, početna financiranja i rane faze te će poticati komercijalizaciju revolucionarnih inovacija u svemirskoj industriji u Europi.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Poticanje konkurentnosti u svemirskoj industriji ključan je element oporavka sektora. Snažno pozdravljam ulaganje u MSP-ove u području svemirske tehnologije koje nas približava cilju digitalne tranzicije. Time se podupire razvoj europskih novoosnovanih poduzeća i pokazuje da europska svemirska poduzeća napreduju.

Povjerenica za istraživanje, inovacije, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Tim će se transakcijama u sklopu pilot inicijative fonda vlasničkog kapitala za svemir u okviru instrumenta InnovFin pridonijeti jačanju privatnog vlasničkog kapitala za inovativne MSP-ove i novoosnovana poduzeća u svemirskom sektoru. Ulaganja u Orbital Ventures i Primo Space svjedoče o razvoju europskog svemirskog sektoru i pokazuju našu predanost pružanju potpore poduzećima koja rade na revolucionarnim idejama i tehnologijama.

Više informacija dostupno je u priopćenju za medije.

Ostale vijesti iz Europske komisije možete pratiti na sljedećoj poveznici: Daily News.