Iako je broj terorističkih napada u EU-u 2020. ostao stabilan, ekstremisti su iskoristili pandemiju za širenje propagande.

Prema izvješću Europola iz 2021. o stanju terorizma u EU-u, u EU-27 zabilježeno je 57 pokušaja terorizma (što uključuje uspješne, neuspjele i izbjegnute pokušaje) u 2020. godini, dok ih godinu ranije bilo 55. Od toga su 10 džihadistički teroristički napadi u Austriji, Francuskoj i Njemačkoj. Iako predstavljaju samo šestinu svih napada u EU-u, džihadistički teroristi krivi su za više od polovice smrtnih slučajeva (12) i gotovo svih ozljeda (47). Ukupan broj smrtnih slučajeva i ozljeda u EU-u udvostručio se s 10 smrtnih slučajeva i 27 ozljeda u 2019. na 21 smrtni slučaj i 54 ozljede u 2020.

U Francuskoj i Španjolskoj dogodilo se ukupno 14 etno-nacionalističkih i separatističkih terorističkih napada, a 24 napada izvršile su ljevičarske ili anarhistične terorističke organizacije ili pojedinci, sve u Italiji. U većini slučajeva ti su napadi bili usmjereni na privatnu i javnu imovinu, poput financijskih institucija i državnih zgrada.

Tri države članice EU-a (Njemačka, Belgija i Francuska) doživjele su 2020. četiri pokušaja terorizma potaknuta desničarskim ekstremizmom. Međutim, samo je jedan od njih dovršen.

Saznajte mjere EU- u borbi protiv terorizma 

Gotovo dvostruko više izvršenih nego spriječenih džihadističkih napada

Džihadistički terorizam i dalje je najveća prijetnja EU-u. Broj dovršenih džihadističkih terorističkih napada u 2020. bio je više nego dvostruko veći od broja spriječenih.

2017.2018.2019.2020.
Dovršeni napad107310
Neuspjeli napadi12140
Spriječeni napadi1116144
Ukupno33242114

Broj dovršenih, neuspjelih i spriječenih džihadističkih terorističkih napada u EU-u (2017. – 2020.)
Izvor: Europol 2021.

Prema Europolu, iza svih džihadističkih napada stoje pojedinci, pri čemu su četiri od 10 uspješnih napada izvršili građani EU-a. Kod nekih od tih pojedinaca došlo je do kombinacije ekstremnih ideologija i problema s mentalnim zdravljem, uz društvenu izolaciju i povećani stres zbog pandemije, za koju se sumnja da je u nekim slučajevima imala važnu ulogu.

Saznajte više o džihadističkom terorizmu u EU-u od 2015.

Znatan pad broja uhićenja terorista

Europolu je 2020. prijavljeno ukupno 449 uhićenja zbog sumnje na terorizam. Taj je broj znatno niži nego 2019. (1 004). Nejasno je radi li se o posljedici smanjene terorističke aktivnosti ili smanjenih operativnih kapaciteta tijela kaznenog progona zbog pandemije bolesti COVID-19.

Saznajte ključne brojke o terorizmu u EU-u u 2019.

Povećana upotreba jednostavnog oružja

Čini se da su ograničenja povezana s pandemijom i zatvaranje javnih prostora za masovno okupljanje, kao što su trgovački centri, crkve i stadioni, dovela do manje upotrebe eksploziva u terorističkim napadima. Teroristi su 2020. godine uglavnom napadali nožem, zabijali se automobilima i podmetali požare. Vatreno oružje upotrijebljeno je samo u terorističkom napadu desnice u Hanauu (Njemačka) u veljači i džihadističkim napadima u Beču u studenome.

Rastuća prijetnja radikalizacije na internetu

Zbog povećane upotrebe interneta tijekom pandemije internetske zajednice imale su važnu ulogu u širenju nasilnog ekstremizma. Nakon što su aplikacije za razmjenu poruka, poput Telegrama, pokušale blokirati terorističke skupine, džihadistička propaganda postala je sve raspršenija na brojnim, često manjim internetskim platformama, a desni ekstremisti, osobito mladi, sve više koriste videoigre i platforme za širenje svoje ideologije.

Džihadi i desničarski ekstremisti pokušali su iskoristiti COVID-19 za svoju propagandu, dok su lijevi i anarhistički ekstremisti uključili kritiku vladinih mjera za borbu protiv pandemije u svoje narative.

Saznajte što EU čini kako bi spriječio radikalizaciju

Potreba za koordiniranim naporima na razini EU-a

„Detaljna procjena prijetnje i koordinirani napori od iznimne su važnosti za utvrđivanje slabih točaka i ograničavanje terorističkog i ekstremističkog nasilja na internetu i izvan njega”, izjavio je voditelj Europolova centra za borbu protiv terorizma Claudio Galzerano tijekom predstavljanja rezultata godišnjeg izvješća Europola članovima Odbora za građanske slobode 22. lipnja 2021.