Europska komisija danas je predstavila ambicioznu Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU-u i šire, u skladu s Ugovorom o finkcioniranju Europske unije i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, u kojima su jednakost i nediskriminacija afirmirani kao temelji politika EU-a.

Osobe s invaliditetom imaju pravo na sudjelovanje u svim sferama života isto kao i svi drugi. Iako je tijekom posljednjih desetljeća ostvaren napredak u pristupu zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, zapošljavanju, rekreacijskim aktivnostima i sudjelovanju u političkom životu, mnoge su prepreke i dalje prisutne. Vrijeme je da se djelovanja pojačaju i prošire.

Nova se strategija nastavlja na prethodnu, Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. i pridonosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava, orijentira za zapošljavanje i socijalne politike u Europi, s čim u vezi će Komisija ovaj tjedan donijeti Akcijski plan. Strategijom se u državama članicama i na razini EU-a podupire provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová ovom je prilikom rekla: Zaštita prava osoba s invaliditetom mora biti u središtu naših nastojanja, među ostalim i u kontekstu borbe protiv koronavirusa. Osobe s invaliditetom jedna su od skupina najviše pogođenih krizom uzrokovanom pandemijom COVID-a 19. Moramo nastojati osigurati da se kvaliteta života osoba s invaliditetom poboljša i da su njihova prava zajamčena.

Od samih početaka europski projekt bio je usmjeren na uklanjanje prepreka, u skladu s vizijom „zajedništva u različitosti”. Međutim, mnoge osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju s preprekama, na primjer pri traženju posla ili korištenju javnog prijevoza – rekla je povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli. Dodala je: Osobe s invaliditetom trebale bi moći ravnopravno sudjelovati u svim sferama života. Neovisnost, učenje u uključivom okruženju i rad u odgovarajućim uvjetima preduvjeti su za to da svi građani prosperiraju i žive punim životom.

Ravnopravnije sudjelovanje i nediskriminacija

U desetogodišnjoj strategiji utvrđene su ključne inicijative u okviru tri glavne teme:

  • prava u EU-u: osobe s invaliditetom imaju jednako pravo kao i svi drugi građani EU-a da se presele u drugu zemlju ili sudjeluju u političkom životu. Na temelju iskustava prikupljenih u pilot-projektu koji je u tijeku u osam zemalja Europska komisija će do kraja 2023. predložiti uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom. To će omogućiti priznavanje invalidskog statusa među državama članicama EU-a, čime će se pomoći osobama s invaliditetom da ostvaruju svoje pravo slobodnog kretanja. Komisija će uz to blisko surađivati s državama članicama kako bi se omogućilo sudjelovanje osoba s invaliditetom u izborima 2023.
  • samostalan život i autonomija: osobe s invaliditetom imaju pravo živjeti neovisno te sami birati gdje i s kim žele živjeti. Kako bi poticala neovisan život i uključivanje u društvo, Komisija će izraditi smjernice i pokrenuti inicijativu za poboljšavanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom.
  • nediskriminacija i jednake mogućnosti: cilj je strategije zaštititi osobe s invaliditetom od svih oblika diskriminacije i nasilja te im osigurati jednake mogućnosti i dostupnost pravosuđa, obrazovanja, kulture, sporta i turizma. Jednak se pristup mora također jamčiti za sve zdravstvene usluge i zapošljavanje.

Nemoguće je sudjelovati u društvu ravnopravno s drugima ako vaše okruženje – fizičko ili virtualno – nije pristupačno. Zahvaljujući kvalitetnom pravnom okviru EU-a (npr. Europskom aktu o pristupačnostiDirektivi o pristupačnosti interneta i propisima o pravima putnika) pristupačnost se poboljšala, međutim mnoga područja života još uvijek nisu obuhvaćena propisima EU-a, a postoje i razlike kad je riječ o pristupačnosti zgrada, javnih prostora i nekih vrsta prijevoza. Stoga će Europska komisija 2022. pokrenuti europski resursni centar „AccessibleEU” (pristupačan EU) kako bi izgradila bazu znanja s informacijama i primjerima dobre prakse u području pristupačnosti u različitim sektorima.

Provedba Strategije: bliska suradnja s državama članicama EU-a i uključivanje Strategije u unutarnje i vanjske politike

Za ostvarivanje ambicija ove strategije bit će neophodan predan angažman država članica. Države članice EU-a ključni su akteri u provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Komisija će uspostaviti platformu za osobe s invaliditetom i u njezinu okviru okupiti nacionalna tijela koja su odgovorna za provedbu te konvencije, organizacije osoba s invaliditetom te službe Komisije, sve u cilju provedbe Strategije i poboljšavanja suradnje i komunikacije o povezanim pitanjima. Platforma će biti dostupna na internetu te će se osigurati kontinuitet aktivnosti tijekom cijele godine. Osobe s invaliditetom sudjelovat će u dijalogu i provedbi Strategije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030., a Komisija će integrirati pitanja invaliditeta u sve glavne inicijative i politike EU-a. Prava osoba s invaliditetom ne prestaju na europskim granicama te će ih Komisija promicati u cijelom svijetu. Ovom inicijativom EU potvrđuje svoju ulogu zaštitnika prava s invaliditetom, te će upotrijebiti instrumente poput tehničke pomoći i financijskih programa, potpore putem svojih delegacija, političkih dijaloga i multilateralnih foruma, sve u cilju potpore provedbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u zemljama partnerima te realizacije ciljeva održivog razvoja uz uključivanje osoba s invaliditetom.

Kontekst

Kako je najavila predsjednica von der Leyen, Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. pridonosi izgradnji Unije jednakosti, zajedno sa Strategijom o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020. – 2025Akcijskim planom EU-a protiv rasizma za razdoblje 2020. – 2025.Strategijom za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. i EU-ovim strateškim okvirom za Rome.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), koju je UN donio 2006., bila je prekretnica za prava osoba s invaliditetom: sve su države članice njezine stranke, a to je ujedno i prva konvencija o ljudskim pravima koju je sklopio i EU. Od potpisnica Konvencije zahtijeva se da promiču, štite i brinu se za ljudska prava svih osoba s invaliditetom i zakonski osiguraju njihovu ravnopravnost. Ovom strategijom Komisija osigurava okvir kojim se podupiru djelovanja EU-a i država članica u provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. omogućila je Europu bez prepreka, na primjer putem direktiva poput Europskog akta o pristupačnosti, kojim se zahtijeva da ključni proizvodi i usluge poput telefona, računala, e-knjiga, bankovnih usluga i elektroničkih komunikacija budu dostupni za osobe s raznim oblicima invaliditeta te da ih one mogu upotrebljavati. Zakonodavstvom EU-a o pravima putnika osigurava se pristup cestovnom, zračnom, željezničkom i pomorskom prometu za osobe s invaliditetom. Kroz politiku međunarodne suradnje EU je nastupao i kao globalni predvodnik u promicanju uključivanja i potpunog sudjelovanja osoba s invaliditetom.

Više informacija

Komunikacija: Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

Lako čitljiva verzija: Strategija za osobe s invaliditetom 2021. – 2030.

Pitanja i odgovori: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

Informativni članak: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

Članak u lako čitljivom obliku: Europska komisija predstavlja novu strategiju za zaštitu prava osoba s invaliditetom

Više informacija o inicijativama EU-a za osobe s invaliditetom