Do povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. listopada 2019. ostalo je još nekoliko tjedana.

U nastavku vam donosimo rubriku “Ovog četvrtka izdvajam” novog voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ogniana Zlateva u kojoj izdvaja jednu Europsku temu i zainteresiranim čitateljima daje svoj osobni osvrt.

Dragi čitatelji, predstavnici poslovnog sektora,

do povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. listopada 2019. ostalo je još nekoliko tjedana.

Odluku o napuštanju naše zajednice koju su naši prijatelji, susjedi i saveznici iz Ujedinjene Kraljevine donijeli 2016. godine moramo poštovati, koliko god nam bilo žao što je do nje došlo.

Od trenutka donošenja odluke obje strane naporno su radile da bi dogovorile Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine i zajamčile sigurnost u područjima u kojima bi Brexit mogao stvoriti nesigurnost, a to su prava građana te očuvanje mira i stabilnosti na irskom otoku. Problem nastaje u slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a bez dogovora – nažalost, i to je mogući scenarij.

Kako bismo bili spremni suočiti se s tom situacijom, Europska komisija objavila je detaljan kontrolni popis da bi poduzećima koja trguju s Ujedinjenom Kraljevinom olakšala pripreme za tu mogućnost.

Priprema za izlazak bez dogovora

U slučaju izlaska bez dogovora Ujedinjena Kraljevina postat će treća zemlja bez ikakvih prijelaznih aranžmana. Od tog će se trenutka na nju prestati primjenjivati sveukupno primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a.

Neće biti prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno Sporazumom o povlačenju, što će građanima i poduzećima prouzročiti ozbiljne teškoće te bi moglo imati ozbiljne negativne posljedice na gospodarstvo, koje bi bile mnogo teže u Ujedinjenoj Kraljevini nego u državama članicama EU-27.

To konkretno znači sljedeće:

Ako ne bude prijelaznog razdoblja (kako je predviđeno u Sporazumu o povlačenju) ili konačnog dogovora, na trgovinske odnose s Ujedinjenom Kraljevinom od datuma povlačenja primjenjivat će se opća pravila WTO-a, bez primjene povlastica, odnosno:

 • Provodit će se carinske formalnosti, morat će se podnositi deklaracije, a carinska tijela mogu zahtijevati osiguranja za potencijalne ili postojeće carinske dugove.
 • Na robu koja ulazi u EU iz Ujedinjene Kraljevine primjenjivat će se carine, i to bez povlastica.
 • Na određenu robu koja ulazi u EU iz Ujedinjene Kraljevine moći će se primjenjivati zabrane i ograničenja, što znači da će možda biti potrebne uvozne ili izvozne dozvole.
 • Uvozne i izvozne dozvole izdane u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (tj. u 27 država članica EU-a).
 • Odobrenja za carinska pojednostavnjenja ili postupke, npr. za carinsko skladištenje, izdana u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (tj. u 27 država članica EU-a).
 • Odobrenja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta (AEO) izdana u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (tj. u 27 država članica EU-a).
 • Države članice naplaćivat će PDV pri uvozu robe iz Ujedinjene Kraljevine u EU. Izvoz u Ujedinjenu Kraljevinu bit će oslobođen od plaćanja PDV-a.
 • Promijenit će se pravila o prijavi i plaćanju PDV-a (za pružanje usluga kao što su elektroničke usluge) te pravila o prekograničnom povratu PDV-a.
 • Za prijevoz robe u Ujedinjenu Kraljevinu bit će potrebna izvozna deklaracija. Za prijevoz trošarinske robe u Ujedinjenu Kraljevinu može se zahtijevati i elektronički trošarinski dokument (eAD).
 • Kretanje trošarinske robe iz Ujedinjene Kraljevine u EU (tj. u 27 država članica EU-a) morat će biti oslobođeno carinskih formalnosti prije nego što započne kretanje u okviru sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda

Kako bi se izbjegli prekidi u poslovanju, sva poduzeća na koja se to odnosi moraju se pripremiti, odnosno što je prije moguće donijeti sve potrebne odluke i provesti sve potrebne administrativne mjere.

Slijedite kontrolni popis u nastavku i saznajte koje praktične mjere trebate poduzeti kako biste se pripremili u što kraćem roku.

Brexit – kontrolni popis za trgovce:

 • PROVJERITE trguje li vaše poduzeće s Ujedinjenom Kraljevinom i prevozi li robu kroz Ujedinjenu Kraljevinu. 

Ako je odgovor potvrdan:

 • REGISTRIRAJTE svoje poduzeće pri carinskoj upravi, ako to još niste učinili, za trgovinu sa zemljama izvan EU-a; adresa za kontakt: javnost@carina.hr.
 • PROVJERITE je li vaše poduzeće spremno za nastavak trgovanja s Ujedinjenom Kraljevinom ili preko Ujedinjene Kraljevine, odnosno ima li potrebne:
 1. ljudske resurse (osoblje osposobljeno za carinska pitanja)
 2. tehničke kapacitete (informatički sustavi i drugo) te
 3. carinska odobrenja, npr. odobrenja za posebne postupke (skladištenje, obradu ili robu na koju se primjenjuje pravilo o „posebnoj uporabi”).
 • PROVJERITE pri nacionalnoj carinskoj upravi koja su postojeća carinska pojednostavnjenja na raspolaganju vašem poduzeću, što se primjerice odnosi na:
 1. pojednostavnjenja za stavljanje robe u carinski postupak
 2. zajednička osiguranja, sa smanjenim iznosima ili oslobođenjima 
 3. pojednostavnjene postupke provoza. 
 • RAZMOTRITE mogućnost podnošenja zahtjeva nacionalnoj carinskoj upravi za dodjelu statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta.
 • Ako ste se registrirali u minisustav za PDV „Sve na jednom mjestu” u Ujedinjenoj Kraljevini, REGISTRIRAJTE se u nekoj od 27 država članica EU-a.
 • Ako ste 2018. PDV platili u Ujedinjenoj Kraljevini, PODNESITE zahtjeve za povrat PDV-a na vrijeme – tj. prije datuma povlačenja –kako bi se njihova obrada mogla na vrijeme dovršiti.
 • RAZGOVARAJTE sa svojim poslovnim partnerima (dobavljačima, posrednicima, prijevoznicima…) jer bi Brexit mogao utjecati i na vaš opskrbni lanac.
 • POSJETITE našu stranicu s modulima za e-učenje o carinama i oporezivanju kako biste provjerili jesu li vama i vašem osoblju potrebna dodatna osposobljavanja.
 • Detaljnije tehničke informacije možete pronaći na web-stranici Europske komisije koja sadržava „obavijesti o pripravnosti” o brojnim temama, uključujući carine i oporezivanje.

Dodatna podrška Europske komisije:

Za razdoblje neposredno nakon izlaska bez dogovora Komisija je uspostavila pozivni centar za upravna tijela država članica koji će im omogućiti brzu i izravnu komunikaciju sa stručnjacima iz službi Komisije te olakšati nužnu koordinaciju među nacionalnim tijelima. Građani EU-a koji žele znati više o pripremama za izlazak bez dogovora mogu se obratiti službi Europe Direct. Ako ste u EU-u, nazovite besplatni telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 da biste dobili pomoć na bilo kojem službenom jeziku Europske unije. 

U nadi da ipak neće doći do povlačenja Ujedinjene Kraljevine bez dogovora, preostaje nam da se svi zajedno pripremimo za sve mogućnosti!

Internetske stranice Europske komisije o pripravnosti za Brexit

Sedam stvari koje trebaju znati poduzeća u EU-27 kako bi se pripremila za Brexit

Materijali o carinama i neizravnom oporezivanju (uključujući jednostavan kontrolni popis u pet koraka) za poduzeća