Odjeća, obuća i tekstilni proizvodi za kućanstvo doprinose onečišćenju voda, emisijama stakleničkih plinova i gomilanju otpada na odlagalištima. Saznajte više u našoj infografici.

Brza moda, tj. stalna proizvodnja novih odjevnih predmeta po vrlo niskim cijenama, dovela je do velikog povećanja količine odjeće koja se proizvodi i baca.

Kako bi riješio problem utjecaja na okoliš, EU želi ubrzati prelazak na kružno gospodarstvo.

Komisija je u ožujku 2020. donijela novi akcijski plan za kružno gospodarstvo, koji obuhvaća Strategiju EU-a za tekstil, čiji je cilj razviti inovacije i poticati ponovnu uporabu unutar sektora. Parlament početkom 2021. glasa o izvješću o vlastitoj inicijativi o akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Ako želimo uspješno kružno gospodarstvo, načela kružnosti moraju se primijeniti u svim fazama lanca vrijednosti, od dizajna i proizvodnje, sve do potrošača. Jan Huitema (Nizozemska, Renew Europe)Izvjestitelj odbora ENVI za akcijski plan za kružno gospodarstvo

Saznajte više o definiciji kružnoga gospodarstva, njegovoj važnosti i koristima

infografika s činjenicama i brojkama o utjecaju tekstila na okoliš
Utjecaj proizvodnje tekstila na okoliš 

Upotreba vode

Za proizvodnju tekstila potrebne su velike količine vode, ali i zemljišta za uzgoj pamuka i drugih vlakana. Procjenjuje se da je globalna tekstilna i odjevna industrija 2015. potrošila 79 milijardi kubičnih metara vode, dok je ukupna potrošnja cjelokupnoga gospodarstva EU-a 2017. iznosila 266 milijardi kubičnih metara. Prema procjenama, za proizvodnju jedne pamučne majice potrebno je 2 700 litara pitke vode, količina koju jedna osoba popije u dvije i pol godine.

Zagađenje vode

Procjenjuje se da su postupak bojanja i završna obrada u proizvodnji tekstila odgovorni za 20 posto globalnog onečišćenja vode.

Pranjem sintetike u ocean se otpušta oko 0,5 milijuna tona mikrovlakana godišnje.

Sintetička odjeća koju peremo u perilici rublja odgovorna je za 35 posto primarne mikroplastike koja se ispušta u okoliš. Jednim pranjem poliesterske odjeće u perilici rublja može se ispustiti 700 tisuća mikroplastičnih vlakana koja mogu završiti u prehrambenom lancu.

infografika s činjenicama i brojkama o utjecaju tekstila na okoliš
Utjecaj proizvodnje tekstila na okoliš 

Emisije stakleničkih plinova

Procjenjuje se da modna industrija uzrokuje 10 posto globalnih emisija ugljika, što je više od međunarodnih letova i pomorskog prometa zajedno.

Prema podacima Europske agencije za okoliš, kupovina tekstila u EU-u 2017. proizvela je oko 654 kg emisija CO2 po osobi.

Tekstilni otpad

Promijenio se i način rješavanja neželjene odjeće, odjevni se predmeti ne doniraju, već bacaju.

Nakon naglog pada cijene odjeće, od 1996. količina odjevnih predmeta kupljenih u EU-u povećala se za 40 posto po osobi, što je smanjilo životni vijek odjeće. Europljani godišnje troše gotovo 26 kg i bacaju oko 11 kg tekstila. Rabljena odjeća može se izvoziti izvan EU-a, ali se uglavnom (87 posto) spaljuje ili odlaže na odlagalištima.

U svijetu se manje od 1 posto odjeće reciklira u odjevne predmete, djelomično zbog neodgovarajuće tehnologije.

Rješavanje problema tekstilnog otpada u EU-u

Novom strategijom nastoji se riješiti problem brze mode i pružiti smjernice za postizanje visoke razine odvojenog prikupljanja tekstilnog otpada.

Prema Direktivi o otpadu, koju je Europski parlament odobrio 2018., države članice do 2025. moraju odvojeno prikupljati tekstil. Nova strategija Komisije uključuje i mjere za potporu kružnim postupcima koji se odnose na materijal i proizvodnju, rješavanje problema prisutnosti opasnih kemikalija i pomoć potrošačima pri odabiru održivih tkanina.

Proizvođači koji poštuju ekološke kriterije mogu svoje proizvode obilježiti znakom za okoliš EU-a (EU Ecolabel), kojim se jamči ograničena uporaba štetnih tvari i smanjenje onečišćenja vode i zraka.

EU je uveo i neke mjere za ublažavanje utjecaja tekstilnog otpada na okoliš. Programom Obzor 2020. financira se RESYNTEX, projekt u kojem se koristi kemijsko recikliranje, koji bi mogao poslužiti kao poslovni model kružnoga gospodarstva za tekstilnu industriju.

Europa se nalazi usred nezapamćene zdravstvene i gospodarske krize koja je razotkrila krhkost naših globalnih lanaca opskrbe. […] Poticanje novih inovativnih poslovnih modela dovest će do gospodarskog rasta i novih prilika za zapošljavanje koji su Europi potrebni za oporavak. 

Više o otpadu u EU-u:

Daljnje informacije