Predsjednik Schulz, predsjednik Tusk i premijer Rutte susreli su se u Bruxellesu na poziv predsjednika Europske komisije Junckera. Raspravljali su o ishodu referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini i zajednički izjavili sljedeće:

“Britanski je narod u slobodnom i demokratskom postupku izrazio želju napustiti Europsku uniju. Iako žalimo zbog toga, poštujemo njihovu odluku.

Prvi smo put u ovakvoj situaciji, ali naš je odgovor jedinstven. Bit ćemo složni i poštovat ćemo temeljne vrijednosti EU-a – promicanje mira i blagostanja njegovih građana. Unija 27 država članica ide dalje. Unija je okvir za našu zajedničku političku budućnost. Vežu nas povijest, zemljopisni položaj i zajednički interesi te ćemo na tome temelju razvijati suradnju. Skupa ćemo odgovarati na zajedničke izazove kako bismo potaknuli rast, povećali blagostanje i zajamčili sigurno okruženje našim građanima. Institucije će u to biti u potpunosti uključene.

Sad očekujemo da Vlada Ujedinjene Kraljevine što prije postupi u skladu s odlukom britanskog naroda, koliko god to bilo bolno. Svako bi odgađanje samo nepotrebno produljilo nesigurnost. Raspolažemo pravilima za uredno rješavanje nastale situacije. Člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji utvrđen je postupak koji treba slijediti ako se država članica odluči povući iz Europske unije. Spremni smo brzo započeti pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom o uvjetima njezina povlačenja iz Europske unije. Dok pregovori ne završe, Ujedinjena Kraljevina ostaje članica Europske unije sa svim pravima i obvezama koji iz toga proizlaze. Prema Ugovorima koje je Ujedinjena Kraljevina ratificirala, zakonodavstvo EU-a i dalje se u potpunosti primjenjuje u njoj i na nju dok ne prestane biti članica EU-a.

Prema dogovoru, Novo rješenje za Ujedinjenu Kraljevinu unutar Europske unije, postignuto na Europskom vijeću 18. – 19. veljače 2016., sada neće proizvesti učinke i prestaje postojati. Neće biti ponovnih pregovora.

Nadamo se da će Ujedinjena Kraljevina u budućnosti biti blizak partner Europskoj uniji. Očekujemo prijedloge Ujedinjene Kraljevine u tom pogledu. U svakom će se sporazumu, koji će se sklopiti s Ujedinjenom Kraljevinom kao trećom zemljom, morati odražavati interesi obiju strana te postići ravnoteža u pogledu prava i obveza.”